Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten vervoer politie / ziekenhuis

1 oktober 2011

Vraag nummer: 26230

hallo,

mijn vader is 14 juli ws 's middags overleden, omdat ik hem vrijdag ochtend vond was en onduidelijkheid over het tijdstip van overleiden en de doodsoorzaak. daarom hebben de ambulancebroeders de politie erbij geroepen, zij de ggd arts die vervolgens besloot dat mijn vader naar het ziekenhuis moest. dat op zich was al erg vervelend, maar nu heb ik de factuur van de uitvaartverzorger, daarop staan posten van de polite (het vervoer naar Zwolle) en van het ziekenhuis (opbaren en afleggen). dit komt me zo raar voor in Nederland, kun u aangeven of dit terecht is?
met vriendelijke groet,
Ursula Veldhuis

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan zo niet zeggen of deze kosten terecht zijn. Dat hangt van enkele omstandigheden af.

Het is normaal en noodzakelijk dat een overledene geschouwd wordt. Als er twijfel bestaat over een natuurlijke doodsoorzaak, moet een gemeentelijke lijkschouwer dat doen. Dat gebeurt ook vaak op een locatie waar deze schouwarts dat het best kan doen (op locatie van de GGD of een ziekenhuis). De kosten van de schouw en van het vervoer komen dan voor rekening van de gemeente, die ze kan doorbelasten aan de nabestaanden.

Hoe hoog die factuur voor de nabestaanden kan zijn hangt af van wat de gemeente in een eigen verordening heeft geregeld. Soms staan de kosten van de gemeentelijke lijkschouwer in de Verordening lijkbezorgingsrechten, soms in de Legesverordening. Soms heeft men een vast bedrag staan, soms een variabel bedrag dat 1 op 1 correspondeert met de kosten van de GGD voor de gemeentelijke lijkschouwing. Bij een vast bedrag kan er verschil zijn tussen de factuur van de GGD en het bedrag dat de gemeente rekent. Dat kan 'winst' voor de gemeente opleveren, of 'verlies'.

Er zijn ook gemeenten die niets in een verordening geregeld hebben, maar de rekening gewoon door sturen. Maar dan is er geen verplichting voor nabestaanden om te betalen.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubrieken Lijkschouwing en Vervoer overledene, zoals de vraag Betaling facturatie GGD lijkschouw en Kosten overbrengen lichaam iov politie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder