Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Welke wet dient gevolgd te worden (regelen uitvaart; Nederlandse of Poolse wet?)


15 mei 2020

Vraag nummer: 60761

Geachte
Als er iemand die langere tijd in nederland samen woont komt te overlijden
ze hebben wel financiele afspraken op papier maar zijn niet getrouwd
In nederland gaat de partner voor wat inspraak betreft echter in Polen tel je als samenwonende niet mee en beslist de directe familie

welke wet dien je dan te volgen

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

In Nederland geldt de Nederlandse wet. In een ander land geldt andere wetgeving.

In de wet is niet geregeld wie een uitvaart moet of mag regelen. Ook inspraak is niet geregeld. En dat is heel bewust niet gedaan door de wetgever.
Het is dus niet zo dat per definitie de partner of de echtgenoot of een kind voorgaat.

Hoe is het dan wel geregeld?
1. Een overledene mag - voorafgaand aan het overlijden natuurlijk - zelf bepalen hoe hij of zij de uitvaart wil hebben en wie dat regelt. Een familielid, of een uitvaart-executeur of bijvoorbeeld een notaris. Men kan dat regelen in een testament of in een codicil.
2. Als er geen testament of codicil is, waar in geregeld is wie de uitvaart mag regelen, kan iedereen die zich geroepen voelt, de uitvaart regelen. Volgens de wet moet die persoon dan wel de wens van de overledene volgen. Het kan zijn dat de wens niet op papier staat, maar dat de overledene altijd tegen familie of vrienden gezegd heeft "Hier zou ik wel begraven willen worden" of "Dit is een prachtige plek om mijn as te verstrooien". Dat moet dan gebeuren.
3. Als geen wens bekend is, mag de opdrachtgever van de uitvaart zijn of haar eigen voorkeur volgen. Anderen die het daar niet mee eens zijn, kunnen een rechtszaak beginnen. Een rechtszaak heeft alleen zin, als men de wens van de overledene (wel) kan aantonen. Eigen voorkeuren zijn niet belangrijk.

Wie mag de uitvaart regelen? Dat mag iedereen die het wil regelen en die het dan ook als eerste doet. Of die persoon een kind, een vriend of een broer of zus is, is niet relevant.

De wetgever heeft bewust niet geregeld dat bijvoorbeeld een echtgenoot of een kind de uitvaart moet regelen. Soms is een echtgenoot niet in staat om de uitvaart te regelen, omdat hij of zij te oud is en de druk van het geregel niet aankan, helemaal overstuur is, dementerend is, in een ziekenhuis ligt, etc. Er is ook geen kind genoemd, omdat er soms meerdere kinderen zijn die onderling van mening verschillen, het kind te jong is, de een had een goede band met de ouder, de ander niet, etc.
Het opleggen van een verplichting zou in veel gevallen tal van complicaties geven. Door geen verplichting op te leggen, gaat het in de praktijk meestal 'vanzelf' goed.

Als mensen in Nederland samenwonen, en een van de twee partners komt te overlijden, dan ligt het voor de hand dat de partner de uitvaart regelt. Die heeft daar ook recht toe.
Als de overledene Pools is en de Poolse familie hier de uitvaart wil komen regelen, of wil regelen dat de overledene naar Polen wordt overgebracht, mag dat in principe ook. Daar hebben zij evenveel recht toe.

Als beide partijen de uitvaart willen regelen, dan is het simpelweg de vraag wie als eerste begonnen is. Het begin is het hebben van een verlof tot begraven of cremeren. Wie dat heeft, mag de uitvaart afmaken. Een partij die het daar niet mee eens is, kan naar de rechter.

Dit is het in Nederland geldende systeem voor wie beslist over de uitvaart.

Vergelijk de situatie met de vraag wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd:


Zie de vele vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Uitvaartplechtigheid'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE