Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzorgen uitvaart van een vriend, zonder mij te mengen in de erfenis ***


23 februari 2020

Vraag nummer: 60126

Een vriend van mij is terminaal en heeft geen contact meer met zijn kinderen. Hij heeft een begrafenisverzekering voor een bepaald bedrag, uit te keren in natura. Kan ik (als buitenstaander) zonder verdere concequensties de uitvaart regelen op basis van zijn polis, waarbij een eventuele meerprijs voor verleende diensten of goederen door mij zal worden betaald. Ik wil per se niet betrokken raken bij de afhandeling van de erfenis, noch bij het proces van opzeggingen huur, energieleverancier etc.
Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is heel verstandig dat u even nagaat, of wel kan wat uw vriend en u beogen, zonder dat u in problemen raakt.

Wat u beiden wilt, is mogelijk. Maar u moet het wel goed regelen.
Uw vriend moet bij de verzekeraar kenbaar maken dat hij wil dat u de uitvaart regelt en niet iemand anders. Daar moet ook een schriftelijke bevestiging van de verzekeraar van komen.
Voorts moet uw vriend een codicil schrijven: een eigenhandig geschreven en gedateerde en ondertekende verklaring, waarin hij u exclusief benoemt als uitvaart-excecuteur, alleen voor het regelen van uw uitvaart.
U moet samen ook nagaan of de uitkering van de verzekering wel voldoende is voor de wensen van uw vriend. Zo niet, dan moet hij u nu al een bedrag geven, waar die extra zaken of diensten ven betaald kunnen worden. Als u later de hand op moet houden bij de kinderen, kan dat pijnlijk zijn.

Lang niet alle uitvaartverzekeringen zijn dekkend. Verzekeraars concurreren met elkaar en de veel consumenten kijken naar de laagste premie en niet naar de beste dekking. Dan krijg je uitkeringen waar soms nog wat geld bij moet. Ik waarschuw maar.

Voorbeelden van hoe een sitiatie als deze goed geregeld is en niet goed geregeld is, of al fout is gegaan, kunt u vinden in de subrubrieken 'Kosten uitvaart' en 'Uitvaartplechtigheid'.

Als u alleen de uitvaart regelt, hebt u niets te maken met de afwikkeling van de nalatenschap, het opzeggen van huur etc. Dat is een verantwoordelijkheid van de erfgenamen, in dit geval de kinderen. Misschien doen die afstand van de erfenis, maar dat is uw zorg niet.

Het is niet dat u verantwoordelijk wordt voor de afwikkeling van de nalatenschap, als u alleen de uitvaart regelt. Stel dat daar verwarring over zou kunnen ontstaan bij deze of gene, dan kan het handig zijn om het codicil te kunnen laten zien, waarin u alleen en uitsluitend de uitvaart regelt.

Het is verstandig om in dat codicil ook duidelijk aan te geven wat de wens van uw vriend is: begraven of cremeren, waar, of er een (urnen)graf moet komen of waar as verstrooid moet worden etc. Liefst alles zo gedetailleerd mogelijk.
Met opmerkingen als "Dat mogen mijn nabestaanden beslissen" doet men hen in de regel geen plezier. Er ontstaat de grootste ruzies door, omdat velen - oprecht - het tegenovergestelde menen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE