Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verstoren van een uitvaartdienst


24 oktober 2012

Vraag nummer: 32324

Goedemorgen,

Mijn vraag is of ik iemand kan aanklagen wegens het verstoren van een uitvaartdienst.

Ondanks uitdrukkelijke en herhaalde weigering van de partner van de overledene heeft iemand die naar voren geschoven was door de familie van de overledene geprobeerd een tekst voor te lezen.
Zelfs voor de dienst is zij met iemand van de familie een paar keer bij de pastoor geweest om te eisen dat de tekst voorgelezen zou moeten worden.
De pastoor had de afspraak dat dat niet zou gebeuren.

De uitvaartverzorger heeft dit verhinderd waarna de uitvaart op een enorme vervelende, schokkende manier verder verlopen is.
De familie heeft schreeuwend en vloekend de uitvaart verlaten, iedereen oproepend ook te vertrekken, etc.
Buiten hebben ze nog een tijdje staan tieren en moesten er vier busjes politie aan te pas komen.

De partner van de overledene, die de hele uitvaart regelde, is uitermate geschokt, net als haar moeder, broers en rest van de familie.
Nu moet er zelfs nazorg, psychologe en politie aan te pas komen om haar weer op de rails te krijgen.

Mijn vraag is dus of degene die die tekst wilde voorlezen kan worden vervolgd. Kan hier aangifte van gedaan worden?
Kan hier op een of andere manier genoegdoening gehaald worden.
Partner van de overledene wil dit niet over haar kant laten gaan en de persoon die dit heeft veroorzaakt liefst juridisch laten vervolgen of op een andere manier aanpakken.

Ik hoor graag of u hier iets over kunt zeggen, alvast hartelijk dank.

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Vervolging is een zaak van politie en justitie. Een prive persoon kan een andere persoon niet vervolgen.
Wat de partner van de overledene, die de uitvaartdienst organiseerde, mijns inziens kan doen, is aangifte doen wegens lokaalvredebreuk.

Artikel 138 van de Wetboek van strafrecht luidt:
1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. (Dit lid gaat o.a. over inbraak en inklimming; dat is hier niet relevant).
3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen

De opdrachtgeefster van de uitvaart had het besloten lokaal (de kerk) in gebruik; de 'voorlezer' heeft zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijderd. Er zijn getuigen, er is zelfs de politie aan te pas gekomen en er zijn misschien ook foto's en een video van het gebeuren.
Mij lijkt dat aangifte kan worden gedaan.

Ik adviseer wel om tevoren goed na te denken over de inhoud van de aangifte en om die liefst qua tekst kant en klaar bij de politie aan te leveren, als bijlage van de aangifte. Ook om kant en klare getuigenverklaringen bij te voegen.
Mijn ervaring met het opnemen van een aangifte door politiemensen is niet erg positief. Zij maken er soms een heel erg krom verhaal van, dat niemand meer snapt. Ik heb zelf ooit aangifte gedaan van de diefstal van een antieke zonnewijzer uit mijn tuin, waarbij de ambtenaar het zo krom formuleerde dat ik de diefstal zelf had gepleegd. Ik heb ook wel eens aangiftes van anderen gezien, die volstrekte wartaal waren omdat een agent het dan in eigen woorden ging opschrijven, zonder het goed te begrijpen.
Ik ben heel trots op mijn oudste dochter, die als meisje van 17 een keer een aangifte heeft gedaan en zich niet liet afschepen door een agent wiens samenvatting onlogisch en niet helder was. Zij accepteerde niet dat haar verhaal niet helder op papier kwam en eiste een woordelijk accuraat verslag van haar verklaring, met gevolg dat zij pas na 3 uur klaar was. De agent was boos geworden maar mijn dochter hield vol; volkomen terecht, want het werd een van de weinige aangiftes die ik onder ogen heb gehad die begrijpelijk was.

Een logisch en compleet verhaal met een duidelijke beschrijving van de positie van alle betrokkenen en wat er precies is voorgevallen is heel belangrijk. Als een officier van justitie het niet begrijpt, kan en zal hij geen vervolging instellen.
Het wederrechtelijke aspect moet duidelijk naar voren komen: dat sprake was van uitdrukkelijke en herhaalde weigering van de partner van de overledene, sommatie van de uitvaartondernemer etc.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE