Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Openbaarheid gegevens dag en tijdstip crematie


12 april 2007

Vraag nummer: 4758  (oude nummer: 9172)

Geachte Hr. Van der Putten,

Uw antwoord op vraag 2772 is op zich duidelijk maar roept een aanvullende vraag op.
Als de registers van een crematorium openbaar zijn, en ik begrijp dat een crematorium dus info moet verstrekken over het feit of een overledene al dan niet in het betreffende crematorium gecremeerd is, nog los van de asbestemming, kan een cematorium dan formeel weigeren om gegevens aangaande plaats en tijd over een crematie te verstrekken (op verzoek van de opdrachtgever) nog voor de crematie plaatsvindt.

m.vr.gr.
Edwin van de Kerkhof

Antwoord:

Geachte heer Van de Kerkhof,

Het antwoord op uw vraag staat eigenlijk ook al in vraag 2772 Weigering verstrekken openbare gegevens crematorium (in de rubriek 'Cremeren' en sub-rubriek 'Overig cremeren').
Want daar heb ik het eerste lid van artikel 10 Blb gekopieerd. En tussen de gegevens die openbaar zijn, staan niet de dag en het tijdstip van de crematie. Ik zou dat als crematorium natuurlijk wel altijd noteren, maar dat is dus geen openbaar gegeven.
Zo simpel kan een antwoord soms zijn....

Zie over de vraag of je iemand kunt verbieden om afscheid te nemen van een overledene, ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie voor de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE