Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Is 28 april 2017 geen werkdag?


24 april 2017

Vraag nummer: 50535

Ik lees op uw site dat de termijn van begraven of cremeren a.s vrijdag wordt verlengd. Is 28 april dan geen werkdag?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is een misvatting te denken dat een met een algemeen erkende feestdag gelijk gestelde dag geen werkdag is. Het is juist wel een werkdag. Anders was - in uw vraag - van 28 april wel een (algemeen erkende) feestdag gemaakt. Maar dat is niet zo. 28 april is er alleen mee gelijk gesteld voor de werking van de Algemene Termijnenwet. 28 april is dus gewoon een werkdag; alleen zullen veel mensen die dag vrij nemen om van een lang weekeinde te genieten.

Met het Koninklijk Besluit van 31 oktober 2016 (stcrt-2016-58653) over de jaren 2017, 2018 en 2019 een aantal dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag.

Het gaat over de volgende dagen:
28 april 2017
26 mei 2017
11 mei 2018
24 december 2018
31 december 2018
31 mei 2019
27 december 2019

Deze gelijkstelling heeft tot gevolg dat die dagen met betrekking tot de berekening van termijnen in wetten en algemene maatregelen van bestuur als algemeen erkende feestdagen worden beschouwd. Dit betekent dat een termijn die op één van die dagen eindigt wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag is.

Dit heeft gevolg voor allerlei regels. Bij een overlijden heeft het gevolg voor de termijn waarbinnen een overledene moet worden begraven of gecremeerd. Bijvoorbeeld een deurwaarder mag op zo'n dag ook geen exploot uitbrengen. Volgens de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) doet de ingezetene die zijn adres wijzigt schriftelijk aangifte hiervan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft. Die aangifte mag niet eerder worden gedaan dan vier weken vóór de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging. Ook dit schuift op. En zo kan ik doorgaan.

De tekst van het Koninklijk Besluit van 31 oktober 2016 is o.a. te vinden op: https://nvvb.nl/media/cms_page_media/620/stcrt-2016-58653.pdf

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE