Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Andere nationaliteit hier cremeren?

11 juni 2024

Vraag nummer: 68404

Mijn partner woont hier met verblijfsvergunning. Komt hij te overlijden hier dan wil hij ook hier gecremeerd worden. Is dat mogelijk en wat zijn de vereiste dingen

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als iemand na overlijden in Nederland gecremeerd (of begraven) wil worden, kan dat gewoon gebeuren.

Iemands nationaliteit doet helemaal niet ter zake. Iedereen met elke nationaliteit kan in Nederland gecremeerd worden. Zoals trouwens ook het geval is in 99% van alle andere landen oip de wereld. Ik denk dat het 100% is, maar ik houd een slag om de arm. Ik ken geen enkel land dat overledenen over de grens zet omdat ze daar niet begraven of gecremeerd mogen worden. Misschien zijn er in oorlogssituaties uitzonderingen.

Ook is niet relevant of iemand vluchteling is, asielzoeker, een verblijfsstatus heeft, wel of niet in Nederland woont of hier alleen op vakantie is: iedereen kan hier worden gecremeerd. Als hij of zij dood is, natuurlijk.

Er zijn geen vereisten, die anders of meer zijn dan voor inwoners met de Nederlandse nationaliteit.
Iedere overledene moet door een arts worden geschouwd. Als de arts van oordeel is dat sprake is van een natuurlijke dood, geeft hij of zij een verklaring van overlijden af. Met die verklaring kan men bij de gemeente een verlof tot cremeren krijgen. Dat verlof moet bij het crematorium worden ingeleverd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de crematie?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder