Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wilsbeschikking (geen contact met de kinderen maar wel uitvaart kosten van de gemeente)


17 november 2022

Vraag nummer: 65717

Onze gemeente heeft een overleden mevrouw welke op kosten van de gemeente moet worden begraven/gecremeerd. Volgens een kennis staat in haar wilsbeschikking dat win/niemand contact mag opnemen met haar kinderen. Dit is echter wel nodig om helder te krijgen of zij op kosten van de gemeente moet worden begraven

Antwoord:

Geachte heer,

Uiteraard moet een gemeente contact opnemen met de kinderen van een overledene over het regelen van de uitvaart.

Volgens de wet kan een gemeente die een uitvaart moet regelen omdat (uiteindelijk, na onderzoek) niemand anders dat doet, de kosten verhalen op de nalatenschap, erfgenamen en op de kinderen. De kinderen van een overledene zijn ook aansprakelijk, als zij de nalatenschap verworpen hebben.
Maar een gemeente moet eerst kinderen in de gelegenheid stellen om de uitvaart zelf te regelen. Ten eerste om emotionele redenen, maar ook omdat een uitvaart die de gemeente uitvoert, veel duurder kan uitvallen voor de kinderen dan wanneer de kinderen dat zelf doen. Een gemeente mag de eigen ambtelijke uren die in de voorbereiding, het zoeken van nabestaanden, het overleg met nabestaanden en andere partijen gestoken moeten worden, aan de kinderen doorbelasten. Alleen al daarom kunnen de kosten ongeveer 1.000 euro hoger uitvallen. Maar dat mag alleen als de gemeente de kinderen in de gelegenheid heeft gesteld om die kosten te vermijden door e.e.a. zelf te regelen.

Met een eventuele wilsbeschikking van de overledene heeft de gemeente niets te maken. De gemeente is geen executeur.
Als iemand niet wil dat kinderen iets met diens uitvaart te maken hebben, moet hij of zij iemand machtigen om de uitvaart te regelen en hem of haar ook financieel in de gelegenheid stellen om dat buiten de kinderen om uit te voeren.

Bovendien, wat verstaat men onder 'een wilsbeschikking'? Een testament, een codicil of een eenvoudig briefje? Men moet het u laten zien als men zich er op beroept; er over vertellen zonder dat u het document in zijn geheel krijgt en kunt beoordelen, betekent helemaal niets. Maar ook als u het wel kunt inzien, bent u er niet aan gebonden.

Kortom, u doet er verstandig aan de normale procedure te volgen: eerst de kinderen benaderen en hen vragen of zij de uitvaart van hun moeder willen regelen. En hen waarschuwen dat als ze dat niet willen doen, ze toch de kosten zullen moeten betalen, vermeerderd met door de gemeente te maken kosten voor het regelen van de uitvaart en overleg met (andere) nabestaanden.

Zie ook de vragen in de (oude) subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van publiek' en de (nieuwe) subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van gemeenten'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIPTIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >