Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie is verantwoordelijk voor uitvaart overlijden in buitenland en overbrengen lichaam naar Nederland?

27 december 2023

Vraag nummer: 67687

Beste meneer,

Ik ben medewerker Burgerzaken en heb een bericht gekregen dat een inwoner uit onze gemeente in het buitenland is overleden.

De nabestaanden willen dat de gemeente de uitvaart gaat regelen.

Nu is in de Wet op de lijkbezorging geregeld dat de burgemeester van de gemeente waar overledene zich bevindt de lijkbezorging moet regelen.

Overledene is, in mijn geval, niet in Nederland dus hoeft onze burgemeester de lijkbezorging niet te regelen.

Maar wat als de nabestaanden overledene naar Nederland laten overbrengen.

Wie is dan verantwoordelijk voor de lijkbezorging?

Toch onze burgemeester?

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

XX
Gemeente X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als een inwoner van uw gemeente in het buitenland is overleden, is de lokale overheid aldaar verantwoordelijk voor de lijkbezorging aldaar, als de familie het niet kan of wil. Net als in Nederland. En in de rest van de wereld.

U hebt helemaal gelijk: in de Wet op de lijkbezorging is geregeld dat de burgemeester van de gemeente waar overledene zich bevindt, de lijkbezorging moet regelen.
Uw conclusie "Overledene is niet in Nederland dus hoeft onze burgemeester de lijkbezorging niet te regelen" is 100% correct.

Als de nabestaanden de overledene zelf naar Nederland laten brengen, zijn ze zelf verantwoordelijk voor de lijkbezorging. Bij de totstandkoming van de huidige wet is ten aanzien van artikel 18 opgemerkt door de regering dat de persoon die begint met een uitvaart, verplicht is om deze zelf te volbrengen. Als de familie een overledene naar Nederland laat brengen en tegen de gemeente zegt "Maakt u het maar af", kan de gemeente zeggen dat het nu de eigen verantwoordelijkheid van de familie is. Als de familie kosten maakt voor transport, had ze ook kosten kunnen maken voor de lijkbezorging op de plaats van het overlijden.
De goedkoopste oplossing voor de familie zou zijn om de overledene in het buitenland 'technisch' te laten cremeren en de asbus naar Nederland te halen. Dat kunt u de familie vertellen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder