Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat te doen met de auto van een overledene? 2

18 november 2020

Vraag nummer: 61989

Nog een vraag n.a.v. het antwoord op vraag 61970 'Wat te doen met de auto van een overledene?'.

We hebben een aantal gevallen waarbij er nog een auto is, maar de gemeente via de verzekering van de overledene alle kosten al terug heeft gekregen. Meer geld terug krijgen dan dat de uitvaart heeft gekost, mag bij mijn weten niet. Hoe gaan we hier in dit geval mee om? Verkopen we de auto en maken we de opbrengst over naar het Rijksvastgoedbedrijf?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U hebt gelijk. Een gemeente mag op het regelen van een uitvaart niet verdienen. Maar ze moet vooral ook niet vergeten om haar eigen uren in rekening te brengen.

U noemt zelf al de oplossing: het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Deze instelling valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en heeft sinds 2014 o.a. de taak om onbeheerde nalatenschappen af te wikkelen. Een auto van de overledene lijkt mij een onbeheerde nalatenschap. Ik zou gewoon even met het RVB bellen hoe u dat samen het beste oplost. Het verkopen van een auto is geen reguliere taak van een gemeente, maar wel een reguliere taak van het RVB.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP voor gemeenten

De Interactieve dagen Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven met mr Willem van der Putten gaan door op:

1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Voor 30 november 2020 zijn inmiddels 16 aanmeldingen ontvangen; er is nog ruimte voor 4 andere.
Voor 14 december zijn nog maar 7 meldingen ontvangen. Voldoende om de dag door te laten gaan. Maar daar is dus meer ruimte voor meer mensen. Letterlijk en figuurlijk.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.
De locatie voldoet volledig aan de normen van het RIVM.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder