Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat te doen met de auto van een overledene? 1

16 november 2020

Vraag nummer: 61970

Goedemorgen,

Het komt steeds vaker voor dat iemand die overlijdt en op kosten van de gemeente wordt begraven/gecremeerd een auto heeft. Deze auto blijft vaak maanden op plek staan zonder dat er iets gebeurd. Nabestaanden zijn er niet in dit geval of willen hierin niks betekenen of hebben de erfenis verworpen.

Wat mogen we doen met deze auto? Mogen de BOA's uiteindelijk de auto wegslepen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De oplossing is veel eenvoudiger. De gemeente kan de auto meteen verkopen.

Artikel 22 van de Wet op de lijkbezorging zegt:
"De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt, daaronder begrepen lijken die uit zee worden aangebracht, komen ten laste van de gemeente. Voor zover zij door de bij de lijken gevonden, niet klaarblijkelijk aan anderen toebehorende goederen of gelden niet kunnen worden gedekt, kan de gemeente die kosten verhalen op de nalatenschap en, bij ongenoegzaamheid van deze, op de bloed- en aanverwanten, (....)."
Het is een wat ouderwetse zin, ruim 150 jaar oud, die uitgaat van de situatie dat men niet wist wie uit zee aanspoelde (tegenwoordig, met de moderne communicatie, weet men al wie er aan gaat spoelen voordat hij er is) en van landlopers met een bundeltje eigendommen (ook daar zijn moderne varianten van).
Maar de kern van het artikel is ook tegenwoordig, de laatste zin, dat de gemeente eerst haar kosten verhaalt op de nalatenschap en dan pas op bloed- en aanverwanten.

Kortom, de gemeente kan en zelfs moet de auto meteen verkopen, nog voordat ze familie om vergoeding van kosten vraagt. Het kan praktisch zijn om in goed overleg met familie af te spreken "Houden jullie de auto maar, als jullie zelf de kosten vergoeden". Maar als er geen familie is of de familie niets wil, kan de auto verkocht worden.

U moet er helemaal niet mee wachten, er is geen enkele reden om te wachten. Hoe langer u wacht, hoe slechter het is voor de auto en voor de verkoopopbrengst. Bij de spullen van de overledene kan men sleutels en autopapieren vinden. De laatste zullen gewoon thuis liggen. Dat is een van de redenen waarom het van belang is om heel snel de woning van de overledene binnen te treden en dit soort zaken veilig te stellen.

Als er een auto of andere relatief waardevolle spullen zijn en er geen familie is, kunt u de afhandeling van dit soort zaken soms ook heel snel overdragen aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Dit zijn allemaal zaken die aan de orde komen in de cursussen die ik geef over de lijkbezorging van gemeentewege.

Zie ook de vragen in de (oude) subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van publiek' en de (nieuwe) subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van gemeenten'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag 61989 'Wat te doen met de auto van een overledene? 2'.


TIP voor gemeenten

Ondanks COVID-19 gaan de Interactieve dagen Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven met mr Willem van der Putten door op:

1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Voor 30 november 2020 zijn inmiddels 17 aanmeldingen ontvangen; er is nog ruimte voor enkele andere.
Voor 14 december zijn nog maar 7 meldingen ontvangen. Voldoende om de dag door te laten gaan. Maar daar is dus meer ruimte voor meer mensen. Letterlijk en figuurlijk.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.
De locatie voldoet volledig aan de normen van het RIVM.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder