Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overdracht asbus aan nabestaanden

15 januari 2018

Vraag nummer: 53406

Welke afwegingen/criteria kan een gemeente maken/hanteren als meerdere nabestaanden aanspraak maken op de asbus van hun geliefde. De gemeente heeft onlangs opdracht gegeven voor de lijkbezorging (crematie) en de kosten hiervoor betaald. Hoe kunnen wij hierin (objectief )tot een juiste belangenafweging komen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als de gemeente opdracht heeft gegeven voor een crematie en de kosten heeft betaald, heeft geen enkele nabestaande recht op de as van de overledene. De gemeente mag beslissen wat er met de as gebeurt. Zij kan de asbus opslaan op de begraafplaats. Maar zij kan ook de as verstrooien.

Als ik gemeente zou zijn, zou ik onderscheid maken tussen de gevallen dat nabestaanden de crematie niet KONDEN betalen en de situatie dat zij de crematie niet WILDEN betalen.

Als de nabestaanden de crematie niet wilden betalen, kan de gemeente de as onder zich houden en pas afgeven als een of meer nabestaanden de kosten alsnog zouden hebben betaald. De as is dan een legitiem drukmiddel om de kosten te kunnen verhalen, zoals de wet nadrukkelijk mogelijk maakt.
Als nooit betaald wordt, is er geen reden de as ooit af te geven.

Als de nabestaanden de as wel wilden maar niet konden betalen, is er een andere situatie. Dan ligt het voor de hand om de as af te geven aan de nabestaanden van de eerste graad, de kinderen. Die hebben voorrang boven bijvoorbeeld broers en zussen van de overledene, of neven en nichten.
Als er meer kinderen de as vragen, zou ik hen vragen wat ze er mee willen doen. Stel dat zijn allemaal de as zouden willen verstrooien op een bepaalde plek, dan kan samen en tegelijk aan deze wens voldaan worden. Als zij allemaal iets anders willen, dan zou ik de as verdelen, zodat ieder kind een gelijk deel heeft en met dat deel kan doen wat hem of haar het beste lijkt.

Maar u mag ook iets anders verzinnen. U bent niet verplicht om de as af te geven. Alleen, er is geen reden om de as te weigeren af te geven als de nabestaanden van goede wil waren. Maar als de nabestaanden weigerden hun verantwoordelijkheid te nemen, hoeven ze mijns inziens niet beloond te worden met gratis as.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder