Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten verhalen op kinderen na uitvaart op kosten van gemeente

11 januari 2022

Vraag nummer: 64170

Geachte heer van der Putten,
Er zijn al veel vragen over gesteld en ik heb al een workshop bij u gevolgd over het begraven op kosten van de gemeente, maar ik zit helaas nog een beetje vast als het gaat om het verhalen van kosten op erfgenamen.
We hebben een uitvaart aangenomen omdat de kinderen van de overledene niets met de uitvaart te maken wilden hebben. Wij hebben aangegeven dat dit toch uiteindelijk bij hen terecht komt, maar zij wilden er niets van weten. Inmiddels is de persoon gecremeerd in onze opdracht maar zoals aangegeven ook aan de kinderen gaan wij deze kosten wel bij hen in rekening brengen.
Mijn vraag is concreet, heeft u daar wellicht ene voorbeeld brief van of een stappenplan dat wij aan kunnen houden, zodat wij juridisch geen verkeerde uitspraken doen? Ik ben met name op zoek naar wetsartikelen die aangeven dat een kind/ouder ongeacht het aannemen van de erfenis, verantwoordelijk is voor de uitvaart van ouders/kind.
Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Vriendelijke groet,
Bregtje van Driel

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb of ken geen standaardbrief of stappenplan. Een stappenplan lijkt mij trouwens schromelijk overdreven. Als de gemeente een brief stuurt aan de kinderen om haar kosten van hen terug te vragen, kan die mijns inziens tamelijk eenvoudig zijn.

U kunt in de brief constateren dat meneer of mevrouw X op datum Y is overleden. Dat u de kinderen hebt gevraagd of zij de uitvaart wilden regelen. Dat ze dat weigerden. Dat de gemeente vervolgens de uitvaart geregeld heeft, omdat er ook niemand anders was die dat wilde of kon doen. Dat staat in artikel 21 Wet op de lijkbezorging.
De gemeente mag volgens artikel 22 Wet op de lijkbezorging die kosten verhalen op de nalatenschap. Als de nalatenschap niet groot genoed is, mogen de kosten worden verhaald op de bloed- en aanverwanten, dus de kinderen, die krachtens de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest. De kosten waren:
- kosten uitvaartonderneming: bedrag 1
- kosten graf en begraving: bedrag 2
- kosten regelen uitvaart door gemeentelijke ambtenaren: bedrag 3
- eventuele andere kosten: bedrag 4.
U verzoekt ieder van de kinderen die bedrag binnen 30 dagen te betalen op bankrekening A van de gemeente onder vermelding van kenmerk B. Indien er niet of niet tijdig betaald wordt, zal het bedrag oplopen met extra kosten wegens incasso of andere invorderingsmaatregelen.
Met vriendelijke groet,
B&W.

U kunt bij elk kind het volledige bedrag vragen. Als de kinderen dat onderling willen verrekenen is dat hun zaak.

Ik adviseer u om over de invordering en zo'n brief te overleggen met de afdelingen Sociale Zaken en Belastingen van uw gemeente. Die hebben vast wel ervaring met zulke brieven en invorderingsmaatregelen.

Zie ook de vragen in de (oude) subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van publiek' en de (nieuwe) subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van gemeenten'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder