Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wilsonbekwame pleegdochter zou niet ter beschikking van wetenschap kunnen worden gesteld?


9 december 2018

Vraag nummer: 56895

Vanaf maart 2003 is onze verstandelijk gehandicapte pleegdochter (wij zijn officieel haar pleegouders en curator) geregistreerd bij UMCU i.v.m.terbeschikkingstelling van haar lichaam na overlijden. Wij hebben dossiernummer en rechtstreeks telefoonnummer van Anatomie aldaar. Zij heeft het verstandelijk vermogen van een peuter en is 53 jaar. Ook haar moeder heeft haar lichaam aan UMCU geschonken, zij is in 2012 overleden.
Onze pleegdochter verblijft al jarenlang in een gezinsvervangend tehuis waar wij haar om de week bezoeken en/of meenemen voor uitjes. Medio november vernamen wij van deze zorgorganisatie dat haar lichaam t.z.t niet aan UMCU geschonken mag worden omdat zij wilsonbekwaam is! Juist daarom hebben wij in 2003 de wilsbeschikking opgesteld en ondertekend! Ook in geval van een begrafenis of crematie is onze pleegdochter wilsonbekwaam en moet een verwante het besluit nemen.
UMCU zit een beetje in zijn maag met deze kwestie en vindt het eveneens onbegrijpelijk temeer daar geen sprake is van 'onlangs of recent' doch dat deze formele regeling al 15 jaar geleden is vastgelegd. Het gezinsvervangend tehuis hoeft niets te regelen, daar zorgen wij voor. Het tehuis kost het geen geld.
Al met al een trieste situatie waarin wij terecht zijn gekomen temeer daar volledig voorbij gegaan wordt aan de wens van verwanten. Kan de zorgorganisatie zomaar roepen dat deze regeling vervalt i.v.m. wilsonbekwaam en hoe werkt het dan bij besluitvorming inzake begrafenis of crematie? Dan zijn ook wij degenen die de beslissende stem hebben evenals dat het geval is betreffende 'lichaam-terbeschikkingstelling' .
Graag vernemen wij een reactie.
Dank.

Antwoord:

Geachte heer en mevrouw,

Een merkwaardig standpunt van de betreffende zorginstelling.

De Wet op de lijkbezorging stelt niet als eis dat alleen het lichaam van een wilsbekwame overledene ter beschikking van de wetenschap kan worden gesteld. Ook voor minderjarigen en voor demente personen kan beslist worden over hun crematie of begrafenis en ook om hun lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap.

Artikel 67 Wet op de lijkbezorging gaat over het ter beschikking stellen van een lijk aan de wetenschap. In het tweede lid staat dat dit alleen kan als de overledene zijn lijk daartoe heeft bestemd. Dit is om duidelijk te maken dat niet bijvoorbeeld een ziekenhuis dit kan beslissen, of de gemeente, wanneer de gemeente een uitvaart moet regelen.
Het derde lid van artikel 67 zegt o.a. dat bij gebreke van een bestemming inzake lijkbezorging door de overledene (om welke reden dan ook) ontleding eveneens kan geschieden, indien o.a. degenen die de zorg voor het lijk op zich nemen, dit daartoe bestemmen. Met andere woorden: als u de uitvaart zou regelen, bent u ook bevoegd om te regelen dat het lichaam van uw pleegdochter ook ter beschikking wordt gesteld van de wetenschap.

Ik zie niet hoe een zorginstelling de mogelijkheid of bevoegdheid zou hebben om dit tegen te houden.

Ik vraag volgende week nog eens advies aan een juriste die expert is ten aanzien van voogdij, pleegkinderen e.d. Wellicht heeft zij nog een nuttige opmerking. Dan vul ik dit voorlopig advies aan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift 10 december 2018.
Mr. Mariska Kramer van Bureau Kramer te Amsterdam is advocaat en gespecialiseerd in familierecht, met name de pleegzorg. Zij liet mij desgevraagd weten:
"Aan het antwoord heb ik niets aan toe te voegen.
De vraagstellers hebben het over hun pleegdochter maar juridisch ben je geen pleegkind meer vanaf 18 jaar (deze mevrouw viel zelfs nog onder de oude meerderjarigheidsleeftijd van 21 jaar).
In die zin doet het begrip 'pleegkind' niets af c.q. voegt niets toe (in vergelijking met iedere andere betrokkene volwassene die wilsonbekwaam is) aan het antwoord. Deze mevrouw (inmiddels volwassen) is niet wilsbekwaam en als uit de Wet op de lijkbezorging volgt dat dat niet aan de weg staat aan het ter beschikking stellen van de wetenschap dan is er dus geen beletsel. Als de vraagstellers curator zijn kunnen zij dit voor betrokken regelen (curatele is de volwassenbeschermingsmaatregel).
Deze vraagstellers noemen de betrokkene pleegkind maar juridisch is zij dat al jaren niet meer (vanaf haar 21 jaar niet meer)." Gevoelsmatig kan dat anders liggen.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >