Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Obductie rapport uit Spanje


15 februari 2016

Vraag nummer: 45223

Mijn broertje is onlangs overleden tijdens zijn vakantie in Spanje. Hij is door onbekende oorzaak overleden in een ziekenhuis. Er is obductie gedaan op hem in een forensisch ziekehuis in Spanje. Nu is afgelopen vrijdag zijn lichaam aangekomen in Nederland maar daar zat geen obductierapport bij. Hoe kunnen wij daar aan komen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dat weet ik niet. Deze adviesrubriek is bedoeld voor vragen over de regels voor begraven en cremeren, voor het vervoer van overledenen e.d. Obductie ligt echter op het grensvlak met de medische wetenschap. Ik kan u wel vertellen wie toestemming moet geven voor obductie. Maar de inhoud van (en inzage van) een rapport van een sectie valt onder het beroepsgeheim van de uitvoerende arts. Daar heb ik geen verstand van.

In Nederland is het gangbaar dat artsen de uitkomsten van de obductie op hoofdlijnen met de nabestaanden bespreken. Artsen moeten namelijk ook rekening houden met de belangen van nabestaanden, bijvoorbeeld om te weten of sprake is van een erfelijke ziekte. Het informeren van de nabestaanden over de uitkomsten is, naar algemeen wordt aangenomen, veelal ook wat de overledene zelf zou hebben gewild. Er is dan sprake van veronderstelde toestemming van de overledene.

De KNMG adviseert artsen om doorgaans geen afschriften van obductierapporten te verstrekken aan nabestaanden. Het is overigens ook de vraag of die rapporten voor niet-medici wel te begrijpen zijn. Ik heb zelf wel eens rapporten in kunnen zien, die voor mij zonder een mondelinge toelichting onbegrijpelijk waren.

Echter, er is nog een verschil tussen een sectie op verzoek van de nabestaanden (of op verzoek van een arts met toestemming van de nabestaanden) en een obductie op bevel van een strafrechtelijke autoriteit. Dan gaat het primair om het verzamelen van eventueel bewijsmateriaal. Het rapport en/of de conclusies gaan dan naar Justitie.

Als u schrijft dat op uw broer sectie is verricht in een forensisch ziekenhuis, dan roept dat het vermoeden op dat sprake was van een obductie op bevel van de Spaanse justitie.

Ik adviseer u om contact op te nemen met de Nederlandse ambassade in Madrid en daar te vragen wat hun ervaringen zijn. Uw broer vast niet de eerste Nederlander die in Spanje is overleden, waarbij sectie op het stoffelijk overschot is verricht.
Voorts is het zo dat diverse Nederlandse uitvaartondernemers in Spanje werkzaam zijn. Zij kunnen u misschien ook nader informeren.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'Sectie'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE