Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Hebben wij recht op inzage (en uitleg artsen) volledig obductierapport?

29 oktober 2009

Vraag nummer: 7027 (oude nummer: 14221)

Mijn moeder is in het ziekenhuis overleden en de behandelende neurologe vroeg aan ons (haar dochters) of ze sectie mochten verrichten. Ze vroeg ook toestemming voor een hersenobductie. Ze wilde dat om na te gaan of ze geen fouten hadden gemaakt ( dit vonden wij toen al heel raar). Ze heeft echter nagelaten om enige vorm van uitleg te geven. We zijn nu meer dan een 7 maanden verder en ik kwam er achter dat de hersenen helemaal uitgenomen worden en niet terug geplaatst worden. Ik ben daar helemaal kapot van, en ook mijn andere zusjes zijn er behoorlijk overstuur van. Ik dacht dat ze een stukje zouden nemen. Mijn andere zusjes dachten dat ook. En nu doen ze ook nog moeilijk over het obductie verslag. Mijn moeder is al meer dan 7 maanden geleden overleden. Ik wil het hele obductie rapport inzien, maar we hebben tot nu toe alleen een verslag wat de internist aan de huisarts heeft gezonden. In dit verslag is nog niets te lezen van de hersenobductie. We willen ook graag een gesprek met de neuroloog en de internist samen, maar dat schijnt niet te kunnen. Ze verschuilen zich achter het feit dat dit niet gebruikelijk is en dat het veel te veel tijd gaat kosten. Naar mijn mening behandelen ze ons erg onbeschoft. Hebben wij recht op inzage van het hele obductie rapport?
En hebben wij recht op een gesprek met de internist en de neurologe samen?
Mijn moeder zou dit zeker willen (dat we het rapport zouden kunnen lezen). Ze had geen geheimen voor ons wat dit betreft. Ik ging altijd met haar mee naar de internist. Ik maakte aantekeningen van wat de internist zei in een schrift zodat zij en de andere zusjes dit door konden lezen en we dus allemaal goed op de hoogte waren van haar gezondheid. Mijn moeder had ook nogal wat kwalen die bij ons alle 4 voorkomen en we willen heel graag weten of haar andere kwalen erfelijk zijn en of de reden van haar overlijden erfelijk kan zijn.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan u hier geen antwoord op geven. Deze adviesrubriek gaat over de regelgeving op het gebied van begraven en cremeren en uw vraag heeft een medische insteek. Patiƫntenrecht is een heel eigen terrein, waar ik geen verstand van heb.

Het kan zijn dat een obductierapport behoort tot medisch dossier van de patient. En ik weet dat men medische geheimen ook na het overlijden van een patient niet zo maar vrij mag geven. Ook na het overlijden heeft een patient recht op privacy. Ik heb er in het verleden toevallig wel eens rechterlijke uitspraken over gezien.
Daarnaast is het ook maar de vraag of u iets met het obductierapport kunt. Ik kan me voorstellen dat het voornamelijk jargon is, waar een leek weinig of niets uit op kan maken. Waarschijnlijk is vakkennis nodig om het goed te kunnen begrijpen.

Anderzijds hebben nabestaanden zeker ook recht op adequate informatie; dat hoeft het medisch geheim niet zonder meer te schenden.
Het betreffende ziekenhuis heeft vast en zeker een klachtenregeling en ik denk dat u daar gebruik van zou moeten maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder