Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bepaling van sekse chromosoom XX of XY


31 juli 2018

Vraag nummer: 55749

Een overledene zelf wil niet zeggen of ze vrouw, man of intersekse was.
Na haar dood geven nabestaanden toestemming voor chromosoomonderzoek naar XX of XY middels huidcellen in kleren van de overledene !?
Mijns inziens is dit schenden van geheim van de overledene!!!!!!
De verantwoordelijken voor het afnemen, onderzoeken en de uitslag meedelen is het schenden van het medisch beroepsgeheim (ook geldig na overlijden van de persoon in kwestie!)

Wat is uw visie?

Michel Karsten, gepensioneerd politiearts

Antwoord:

Geachte heer,

De onaantastbaarheid van het lichaam en het medisch beroepsgeheim gelden in beginsel ook na de dood. Ik zeg echter nadrukkelijk 'in beginsel', omdat er altijd redenen voor uitzonderingen kunnen zijn. Die uitzonderingen moeten dan wel in de wet staan, of op grond van de wet gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld in de Politiewet 1993.

Ik vraag mij af of het onderzoeken van huidcellen die men in kleding van de overledene heeft gevonden, ook kan of moet worden gezien als een onderzoek aan het lichaam. Daar zijn verschillende visies op mogelijk. Bij mijn weten is de vraag naar de toelaatbaarheid van dit onderzoek nooit aan de rechter voorgelegd.
Ik heb een blik geworpen op juridische literatuur over de onaantastbaarheid van het lichaam en artikel 11 Grondwet, maar die literatuur biedt geen houvast voor de variant van onderzoek naar op natuurlijke wijze vrijgekomen huidcellen. Dit type DNA-onderzoek bestond nog niet toen de Grondwet in 1983 werd herzien en de diverse onderdelen werden becommentarieerd.

Enerzijds kun je zeggen dat het een natuurlijke zaak is dat iemand cellen en DNA verliest, o.a. door dingen aan te raken. Als elke huidschilfer tot in de eeuwigheid grondwettelijk beschermd wordt of moet worden, krijg je onhandelbare en waarschijnlijk ook onnodige situaties. De wetgever zal zo'n vergaande bescherming niet willen.
Maar als er bewust op zoek wordt gegaan naar 'verloren' cellen omdat men die op een andere manier niet kan verkrijgen, ligt de zaak naar mijn (rechts)gevoel toch wel wat anders. Het bewust zoeken van cellen heeft toch wel een overeenkomst met het bewust inbreuk willen maken op de onaantastbaarheid van het lichaam van de overledene. Ik neig er ook naar toe om dit onderzoek te zien als een schending van het medisch beroepsgeheim.

Medisch recht is niet echter mijn tak van sport; dan past terughoudendheid.
Ik zou benieuwd zijn naar de uitkomst als de rechter zich hier ooit over zou buigen. U hebt zeker een punt om hier vraagtekens bij te zetten.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'Sectie'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: wie is eigenaar van de grafsteen?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE