Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Als vriendin van overledene geen beslissing wel of niet sectie verrichten


5 juni 2020

Vraag nummer: 60927

Mijn vriend heeft een hartstilstand gehad is mij verteld door de arts. Dit is afgelopen dinsdagavond gebeurd. Toen ik bij mijn vriend kwam zag ik dat er bloed uit zijn neus en mond was gekomen. Kunt u mij vertellen hoe dit kan? Hij is voorover gevallen toen hij op de bank zat. Geen verwonding op zijn gezicht. Wel handdoek onder het bloed. Lag om zijn nek.
Ik wilde graag Sectie. Er Werd tegen mij gezegd dat alleen fam. dit aan mag vragen. Zijn hier kosten aAn verbonden? Die jezelf moet betalen?

Vriendelijke groet,

Yvonne Kuiper

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Gecondoleerd.

Wat betreft het bloed dat uit de neus en de mond is gekomen: ik kan u gerust stellen, dat is een normaal verschijnsel. Dat komt door het maagzuur, dat opkomt en kleine bloedvaatjes aantast.
We hebben op deze site allerlei informatieve filmpjes. Je gaat ze normaal niet voor je plezier bekijken. Althans ik niet. Maar in het volgende filmpje legt de arts van de GGD Amsterdam goed uit welke verschijnselen er na een overlijden kunnen optreden.
Zie de onderstaande video:Na ongeveer een minuut komt het bloed uit de mond ter sprake.

Als levenspartner van de overledene, als u samenwoonde, hebt u mijns inziens wel degelijk recht om een sectie te verlangen.

Ik kijk naar artikel 72 van de Wet op de lijkbezorging. Daar staat:
1. Indien de overledene dit heeft toegestaan, kan zijn lijk aan sectie worden onderworpen. Artikel 19 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in het geval van de daar bedoelde verklaring met eigenhandige ondertekening en dagtekening kan worden volstaan.
2. Bij gebreke van toestemming van de overledene kan daarvoor in de plaats treden die van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel dan wel, bij ontstentenis of onbereikbaarheid van deze, van de naaste onmiddellijk bereikbare meerderjarige bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, of, wanneer ook deze niet bereikbaar zijn, van de aanwezige meerderjarige erfgenamen of anders van degenen die de zorg voor het lijk op zich nemen.

Uw vriend heeft waarschijnlijk geen verklaring opgesteld, zoals bedoeld in lid 1. Dat doet iemand pas als hij ernstig ziek is en verwacht te overlijden.
Als u met uw vriend samenwoonde, dan bent u de 'andere levensgezel' zoals bedoeld in het 2e lid van artikel 72. U bent dan gelijkgesteld aan de echtgenoot of geregistreerde partner. Of u wel of geen samenlevingsovereenkomst had, maakt geen verschil.

Mijns inziens mag u wel degelijk om een sectie vragen. Eerder dan meerderjarige bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.

Of de kosten van een sectie gedekt worden door het ziekenhuis, een ziektekostenverzekering, een uitvaartverzekering, dan wel of u de kosten zelf zou moeten betalen, weet ik niet. Hoe hoog zulke kosten kunnen zijn, weet ik ook niet.

Maar in ieder geval is het zo dat degene die zegt dat alleen familie een sectie kan aanvragen, een vergissing maakt. U staat volgens deze wetgeving op dit punt gelijk aan de echtgenoot.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE