Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wanneer wordt resomeren toegestaan?


31 december 2023

Vraag nummer: 67696

wanneer is resomeren toegestaan, ik kan er niet op wachten namelijk,
ik wil door crematie het milieu niet na mijn dood niog extra belasten,
mijn dood is al goed voor het milieu maar crematie echter niet.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik vermoed dat het nog een paar jaar duurt, alvorens resomeren wettelijk toegestaan zal zijn. Men verwacht dat de regering het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging voorjaar 2024 aan de Tweede Kamer zal aanbieden. Maar ervaring leert dat het toch al snel twee of misschien wel drie jaar duurt voordat een wetswijziging in werking treedt.

Voorbeeld: op 1 januari 2010 is de vorige actualisering van de Wet op de lijkbezorging in werking getreden. De wijzigingswet is in september 2006 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het heeft toen dus ruim 3 jaar geduurd voordat het voorstel van de regering kracht van wet kreeg.

Ook op dit moment liggen er al andere wetsvoorstellen bij het parlement die kleine onderdelen van de Wet op de lijkbezorging aanpassen. Ik zag er een van juli 2020.

Sommigen hopen of verwachten zelfs dat resomeren eerder wordt ingevoerd dan de algehele modernisering van de wet. Dat verwacht ik niet.

Het punt met de wetgeving rond lijkbezorging is dat het politiek niet belangrijk is; er zal geen kabinet over vallen. Het is ook een onderwerp waar heel veel mensen wel een mening over hebben, als je er echt over in gesprek gaat. Kamerleden dus ook. Er zullen waarschijnlijk veel schriftelijke en mondelinge vragen aan de regering komen.

Drie jaar vindt u misschien lang, maar de wijziging van de Wet op de lijkbezorging in 1991 is al in 1949 in werking gezet. Toen heeft het parlement er 41 jaar over gedaan.

Het is overigens niet zeker dat de Tweede Kamer resomeren direct voor zoete koek zal slikken. Het is niet zonder meer milieuvriendelijker dan cremeren. Er is nog altijd onzekerheid over wat met het residu en de afvalvloeistof te doen. Er zijn belanghebbende bedrijven die wel wat roepen, maar er zijn nog weinig onafhankelijke onderzoeken geweest. Er is net als bij cremeren een gebouw met een installatie nodig. Het is ook maar de vraag of het het grote publiek zal aanspreken. Soms wordt beweerd dat overledenen geheel naakt in de installatie worden ingevoerd. Dat vinden veel mensen geen prettig idee. Zeker niet als kinderen of bekenden e.d. daarbij aanwezig zijn. Anderen schrijven dat men ook gekleed het apparaat in kan. Ik weet het niet, maar het is gewoon nog niet duidelijk.

De minst milieubelastende manier van lijkbezorging is iemand begraven op een natuurbegraafplaats, zonder grafmonument, in een herbruikbaar graf. Dus een graf voor 10 of 20 jaar, maar niet eeuwig zoals sommige partijen beloven. Je hebt dan simpelweg veel te veel terrein nodig. Een herbruikbaar graf voor 10 of 20 jaar is pas echt duurzaam. Als men dan geen plastic e.e. mee begraaft, is er nauwelijks of geen milieubelasting. Onderzoeken naar de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater op en rond begraafplaatsen waren heel gunstig.

Ik wil u niet aanmoedigen om maar snel dood te gaan, omdat dat goed voor het milieu zou zijn. Misschien is het beter als u lang leeft en anderen bewust(er) maakt hoe zij de wereld minder kunnen belasten.

Ik wens u een gezellige jaarwisseling en een goed en gezond 2024.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift 4 januari 2024:
Op 2 januari 2024 werd bekend dat het indienen van het wetsvoorstel een paar maanden vertraging heeft.
En er werd door het ministerie van BZK bekend gemaakt dat de vloeistof die vrijkomt na resomeren eerst moet worden gezuiverd alvorens die wordt geloosd. De vervolgvraag is dan hoe het zit met de claim van milieuvriendelijke vorm van lijkbezorging. En ook hoe men daar ethisch tegen aan kijkt. Met andere woorden: hoe goed voelt resomeren nog als de vrijkomende vloeistof moet worden gezuiverd alsof het chemisch afval is? Want het gaat wel om je ouders, partner of kind.


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >