Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mag dat, botten meegeven?

14 juni 2024

Vraag nummer: 68471

Geachte mr van der Putten,

Op DeDrontenaar.nl staat vandaag een bericht over een nieuw uitvaartcentrum, dat wil gaan resomeren.
Ik lees: “Bij resomeren lost het lichaam op, er is geen ontbinding. Het enige dat overblijft zijn de beenderen, net als bij begraven. Je geeft dus de héle geliefde mee aan de nabestaanden. Die kunnen de botten vervolgens uitstrooien of begraven."

Bij opgravingen en ruimingen van graven mogen mensen geen botten van overledenen krijgen. Mag het op deze manier dan wel?

mvrgr,
XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Resomeren is nog niet wettelijk geregeld. Er is zelfs geen tekst van een wetsvoorstel bekend. Bij mij niet, althans.

Ik kan mij niet voorstellen dat het mogelijk gaat worden dat de opdrachtgever van een resomatie na afloop van de behandeling schone botten mee kan krijgen. Daar zal, als resomeren toegestaan wordt, wat altijd nog een vraag is, waarschijnlijk nog een regeling voor volgen. Bij opgravingen en ruimingen krijgen nabestaanden ook geen botten.

Maar er zijn nog meer vraagpunten ten aanzien van resomeren, waar de wetgeving iets voor moet verzinnen. Wordt het afvalwater waarin mensen zijn opgelost, gewoon op het riool geloosd? Er wordt wel beweerd dat er alleen schoon water uit de installatie komt, maar dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk.

Ik heb eens even in mijn archief gekeken en vond de nota 'Milieu impact van de verwerkingsmethoden effluent alkalische hydrolyse' van 22 september 2023. In gewoon Nederlands: dat gaat over het afvalproduct (effluent) van alkalische hydrolyse (de wetenschappelijke term voor resomeren).
In dat rapport, van TAUW bv uit Deventer, dat u waarschijnlijk ook gewoon kunt googlen, staat o.a.: "De Gezondheidsraad heeft een positief advies gegeven om alkalische hydrolyse toe te laten als nieuwe methode van lijkbezorging. Tijdens alkalische hydrolyse wordt het lichaam opgelost in een alkalische vloeistof, waarna alleen botten, eventuele medische hulpmiddelen en een restvloeistof overblijven. Deze restvloeistof, het effluent, is organisch vervuild en moet worden verwerkt of gezuiverd."

Resomeren zal geen op zichzelf staand wetsvoorstel zijn. Het is een onderdeel van een heel pakket moderniseringen van de Wet op de lijkbezorging. Het veranderen van de naam van de wet zal waarschijnlijk een van die voorstellen zijn.

Ik schat in dat een wetswijziging niet eerder dan 1 januari 2027 in werking zal treden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder