Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opbaartijd voor de crematie


9 december 2016

Vraag nummer: 48586

hoelang mag een overleden persoon liggen tussen overlijden en de crematie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan in principe bijna 8 dagen, als men binnen wettelijke normen wil blijven.

De tijd waarbinnen na een overlijden begraven of gecremeerd moet worden, staat in de wet (artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging). Begraving of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden; het moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden. Het weekeinde - zaterdag en zondag - en feestdagen zijn geen formele werkdagen, zodat het begraven of cremeren feitelijk nooit eerder dan de achtste dag na het overlijden hoeft plaats te vinden.

Hier kunt u uitrekenen wanneer er uiterlijk begraven of gecremeerd moet worden.

Van deze termijnen mag worden afgeweken (artikel 17 Wet op de lijkbezorging). Na advies van een arts mag de burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt een andere termijn stellen. Meestal geeft de afdeling Burgerzaken van een gemeente - namens de burgemeester - zonder problemen verlof voor een andere termijn, bijvoorbeeld om godsdienstige redenen of omdat familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.
Wanneer nabestaanden een kortere termijn dan 36 uur wensen, is toestemming van de officier van justitie nodig, voordat de gemeente verlof verleent.

Als het verlof geweigerd zou worden, kan men binnen 24 uur in beroep bij de Commissaris van de Koningin, die volgens de wet onmiddellijk een besluit moet nemen. Er is geen hoger beroep mogelijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE