Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vraag over een al te verdacht overlijden

3 januari 2023

Vraag nummer: 65913

Mijn oom is 5 jaar geleden plotseling overleden. Hij lag op zijn rug. Later bleek dat hij een grote bult op zijn borst had. Ik ondervroeg een arts die antwoordde dat het niet gebruikelijk was. Dat kwam volgens hem niet door een aneurysma of hartstilstand. En het is geen vaststaande natuurlijke doodsoorzaak.
Hoe kan iemand met zekerheid zeggen dat hij stierf aan een aneurysma zonder het aneurysma met bewijs te lokaliseren? Bovendien zou de enorme bult op de borst bewijzen dat hij een zeer gewelddadige klap had gekregen!
Kunt u mij uw mening geven?
Ik zou er ook aan willen toevoegen dat we nooit het rapport van de keuringsarts hebben gekregen. Dit lijkt mij niet normaal!
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten.

Antwoord:

Geachte heer,

Op uw vraag kunnen wij helaas geen antwoord geven. Dit is een adviesrubriek met uitleg over de wetgeving over begraven en cremeren.
U hebt een medische vraag. Daar kan ik u niet mee helpen.

Ik kan u wel zeggen dat elke overledene in Nederland wordt onderzocht om te weten of sprake is van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood of niet. Van dergelijke (korte) onderzoeken worden geen rapporten opgemaakt.

Als een arts twijfelt of sprake is van een niet-natuurlijke dood, vindt een onderzoek van een gemeentelijke lijkschouwer plaats. Er is geen verplichting van een dergelijk onderzoek om een rapport op te maken, als de lijkschouwer meent dat toch sprake is van een natuurlijke dood.

Uw oom is 5 jaar geleden overleden en zal destijds zijn begraven of gecremeerd. Dan is het nu te laat. Maar familie kan bij twijfel over de doodsoorzaak ven een dierbare mogelijk een tweede schouw laten verrichten. Dat kan bijvoorbeeld door het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau BV (NFO). Het is voor particulieren mogelijk om door het NFO (her)onderzoek te laten verrichten naar de doodsoorzaak van een dierbare. De obductie, ook wel autopsie of lijkschouwing genoemd, wordt verricht door Nederlands bekendste klinisch en forensisch patholoog dr. Frank van de Goot. Dr Van de Goot verzorgt lezingen en onderwijs en is bij het publiek bekend van diverse TV programma's. (zie https://www.forensischonderzoeksbureau.nl, tel. 035-8200347).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIPTIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder