Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Suïcide/natuurlijke dood

13 augustus 2018

Vraag nummer: 55840

Geachte heer, mevrouw,

In februari 2017 heeft mijn zus het ouderlijk huis verlaten en zich bij een temperatuur van -7 C verscholen onder een brug in Nederland waar zij 8 dagen later werd gevonden.

De politie gaf op twitter aanvankelijk door dat het om een geval van suïcide ging waarna later in een ander krantenartikel gesproken werd over een natuurlijke dood.

Er heeft een lijkschouwing plaatsgevonden door een arts en door een lijkschouwer. Er werd geconstateerd dat het om een natuurlijke dood ging.

Uiteraard gaat er een hele persoonlijke levensgeschiedenis van mijn zus hieraan vooraf. Niemand gaat vrijwillig op deze manier onder een brug liggen om zich te laten versterven.

Het blijkt echter bij navraag dat er door autoriteiten geen verder onderzoek meer volgt als de natuurlijke dood wordt bevestigd.

Mij houdt dit sinds die tijd bezig.

Ik vraag mij af of dit een gebruikelijke procedure is en in welke gevallen men onderzoek instelt naar de redenen van een dergelijke wijze van dood gaan.

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat een afschuwelijk verhaal. Ik kan mij goed voorstellen dat het u bezig houdt.

Als er twijfel is over het overlijden van iemand, in die zin of het natuurlijk is of niet, schrijft de wet voor dat er nader onderzoek moet plaatsvinden door een gemeentelijke lijkschouwer. Als deze concludeert dat sprake is van een natuurlijke dood, heeft de overheid verder geen taak meer rond dit overlijden. Bij een niet-natuurlijk overlijden kan een strafbaar feit aan de orde zijn. Bij een natuurlijk overlijden is meestal geen strafbaar feit aan de orde en heeft de overheid geen taak en ook geen bevoegdheid om een nader onderzoek in te stellen.
Want wat zou men waarom willen onderzoeken?

Ik kan mij wel voorstellen dat het bijvoorbeeld voor hulpverleners interessant en nuttig kan zijn om te weten wat mensen er toe aanzet om te doen wat uw zus deed. Maar ik kan tegelijk bedenken dat dat niet nader te onderzoeken valt.

Vanwege de privacy van uw zus, uw familie en uzelf heb ik uw naam onder uw vraag verwijderd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder