Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schoonmaak na lijkvinding

5 december 2023

Vraag nummer: 67611

Geachte heer van der Putten,

Recent was er in onze gemeente een lijkvinding. Dit was ontdekt omdat buren hadden geklaagd over stankoverlast. Nadat het lichaam was opgehaald belde de woningcooperatie op. Die wou toestemming om schoon te maken omdat andere verhuurders enorm last hadden van stank etc.
Nu is er onenigheid over wie daar toestemming voor kan geven. De woningcooperatie wou dat wij die toestemming gaven. In principe zijn erfgenamen hier verantwoordelijk voor maar die waren niet te vinden. Ook de spullen in de woning waren "besmet". Is dit wettelijk geregeld of moet dit vanuit praktisch oogpunt worden bekeken? Heeft u handvaten hoe hier in de toekomst mee om te gaan.
Groet Maties Hofstede

Antwoord:

Geachte heer,

Het is niet zo ingewikkeld, alleen zijn soms betrokken partijen niet blij met de manier waarop het zou moeten worden opgelost.

Als er sprake is van lijkvinding, kan het zijn dat de politie aanleiding ziet om nader onderzoek te plegen naar de overledene en de woning. Is het een natuurlijk overlijden of niet, is dan de vraag.
Als de politie vertelt dat zo'n onderzoek niet nodig is, is het vervolgens de verantwoordelijkheid van erfgenamen en de eigenaar van de woning om de overlast voor buren te doen eindigen en de woning op te leveren.

Als de woningbouwvereniging geen erfgenamen kan vinden, zal zij in haar algemene voorwaarden zeer waarschijnlijk een basis vinden om te doen wat nodig is: de woning leeghalen en schoonmaken. Dat is geen fijne klus, maar wel haar verantwoordelijkheid. Als de eigenaar dat niet zelf kan of wil doen, kan zij een gespecialiseerd bedrijf inschakelen, zoals PMF (Post Mortem Facilities) in Houten.

Ik zie geen enkele taak of bevoegdheid voor de gemeente. De gemeente is niet bevoegd om (op basis van wat?) toestemming te geven aan de woningbouwvereniging. Zij is geen vervangend erfgenaam.
Een gemeente kan of moet soms optreden in gevallen van ernstige overlast voor de omgeving. Maar dat is alleen aan de orde als een eigenaar of andere verantwoordelijke persoon of instelling niet beschikbaar is. Maar hier is er wel een eigenaar, de woningbouwvereniging. Die moet haar eigen verantwoordelijkheid nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder