Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overlijden zus; klap op het hoofd?

18 januari 2020

Vraag nummer: 59779

Hallo, ik heb mijn zus verloren in 2008 aan een hersenbloeding, heb altijd mijn bedenkingen hierbij gehad, aangezien haar echtgenoot van haar wilde scheiden en zei vertelde dat hij haar wel eens op haar hoofd sloeg in de nacht en dat ze niet wist of hij wakker was of dat hij het met opzet had gedaan, ik blijf mij afvragen of het een natuurlijke dood was, ze mocht maar 44 jaar oud worden

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Elke overledene wordt geschouwd door een arts. Zonder een verklaring van overlijden van een arts wordt geen verlof tot begraven of cremeren afgegeven.

Een arts mag een verklaring van overlijden alleen afgeven als hij overtuigd is van een natuurlijke dood. Als de arts twijfelt of wel sprake is van een natuurlijke dood, moet hij een gemeentelijke lijkschouwer inschakelen. De lijkschouwer is forensisch geschoold. Bij twijfel kan een obductie plaatsvinden.

Als uw zus overleden zou zijn door een klap op het hoofd, zou dat zeker gezien zijn bij de lijkschouw. Daar hoeft u niet aan te twijfelen.

De gang van zaken na een overlijden staat uitgebreid beschreven in de Infotheek van deze site.

Zie andere relevante vragen in de subrubriek 'Natuurlijke en niet-natuurlijke dood'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder