Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Niet natuurlijke dood op spoorwegbaanvak

28 juli 2003

Vraag nummer: 2372 (oude nummer: 2860)

Wie is in Nederland wettelijk belast met de berging cq het opruimen van stoffelijke resten van het slachtoffer bij een suicide cq ongeval op het spoor, niet zijnde een ongeval op een overweg maar op een spoorwegbaanvak.

Antwoord:

Geachte heer,

Zie de vraag Berging verkeersslachtoffers in de sub-rubriek 'Diversen' in de categorie 'Overige onderwerpen'.
En wellicht moet dan in plaats van 'politie' 'spoorwegpolitie' worden gelezen, maar dat is een gok. Ik weet het niet, omdat ik weinig of niets van de huidige politiewetgeving weet.

Wat ik wél zeker weet is dat er geen specifieke wetgeving is die een organisatie met dit soort taken belast.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder