Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Berging verkeersslachtoffers

24 juli 2003

Vraag nummer: 2361 (oude nummer: 2841)

Wie is in Nederland, wettelijk gezien belast met de berging van dodelijke slachtoffers c.q. stoffelijke resten van verkeersslachtoffers.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er is geen aparte wettelijke regeling voor de berging van verkeersslachtoffers (of andere slachtoffers).
Er moet lijkschouwing plaatsvinden, omdat sprake is van een niet-natuurlijke dood. Dat kan in principe door iedereen geregeld worden: nabestaanden die ter plaatse zijn, bekenden of willekeurige derden die het regelen op zich zouden nemen. Maar dat is zeer theoretisch. In de praktijk draagt de politie zorg voor de berging vanuit haar algemene zorgtaak. Die zorgtaak omvat theoretisch zowel zorg voor slachtoffers, als zaakwaarneming ten behoeve van nabestaanden, als het veilig stellen van sporen voor een onderzoek, als de veiligheid van de weg etc. Maar dat is allemaal niet specifiek geregeld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder