Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Doorbelasten kosten vervoer bij zelfmoord

1 december 2019

Vraag nummer: 59369

Geachte,
Onlangs pleegde een man zelfmoord in een bos. De lijkschouwer kon terplaatse niet gedaan worden. Het lichaam werd op verzoek van de ggd arts en de politie overgebracht naar een politie mortuarium. Na onderzoek werd het lichaam vrij gegeven door de officier van justitie.
Volgens de tabel kostenverdeling van de VNG zijn de nabestaanden voor de kosten na vrijgave lichaam verantwoordelijk.
De gemeente heeft de kosten vervoer naar politiemortuarium en hulp CMO aan de politie/GGD arts doorbelast aan de nabestaanden.
De nabestaanden zijn hier erg verbaasd over en eerlijk gezegd wij ook op onze afdeling.

Mogelijk heeft u een passend en juridisch onderbouwd antwoord.

Alvast dank hiervoor.

vriendelijke groet Anton de Vries recherche politie Friesland.

Antwoord:

Geachte heer,

De vraag is niet waarom nabestaanden de vervoerskosten zouden moeten betalen, maar waarom zij ze niet zouden moeten betalen. Nu ja, zij hoeven ze niet zelf te betalen, ze moeten uit de nalatenschap worden betaald.
Dat is gewoon altijd het principe: de kosten van de uitvaart moeten uit de nalatenschap van de overledene worden betaald. Of sprake is van een natuurlijke of niet natuurlijke dood maakt geen verschil.

Als iemand thuis in bed overlijdt en vervoerd moet worden naar een mortuarium, zijn die vervoerskosten onderdeel van de kosten van de uitvaart. En dan zal ook niemand dat ter discussie stellen.
Als iemand is gaan winkelen en in een winkel of een lunchroom onwel wordt en daar overlijdt, zal ook iedereen het logisch vinden dat de kosten van transport door nabestaanden uit de erfenis betaald moeten worden.

Ik zie geen verschil met de situatie dat iemand in een bos de hand aan zichzelf slaat. Ook als iemand thuis van de trap valt, is sprake van een niet-natuurlijke dood en zal het lichaam door een schouwarts geschouwd moeten worden. Dan kan het ook zo zijn, dat het lichaam naar een locatie vervoerd moet worden waar de schouw kan plaatsvinden. Net als in het bos is het thuis in het halletje tussen de kapstok en de paraplubak geen ideale plek om een serieuze lijkschouw te doen.

De kosten van vervoer zijn gewoon voor de erfgenamen, ongeacht de situatie. Ook de kosten van de gemeentelijke lijkschouwer van de GGD kunnen door de gemeente worden doorberekend aan de nabestaanden.

Ik zou geen andere partij of instantie kunnen aanwijzen die verantwoordelijk is voor de kosten van de lijkschouw en het vervoer na vrijgave van een lichaam. U ook niet en de nabestaanden zelf ook niet. Want die instantie is er niet.
Dat is bij een natuurlijke dood en bij een niet natuurlijke dood niet verschillend.
Alleen als er een strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt, is het anders.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder