Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Autopsie na dood (de familie vertrouwt het niet)

26 oktober 2022

Vraag nummer: 65613

Mijn opa is overleden voor ons onder verdachte omstandigheden, hij is zo snel begraven en alles is door 1 erfgenaam gestolen. Ander erfgenaam, mijn moeder en de hele familie vertrouwen het niet.

Wij hebben verdenkingen en zouden daarom graag een autopsie willen laten uitvoeren. Hij is 3 maanden geleden begraven. Hoe kunnen wij de opgraving en autopsie regelen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Elke overledene wordt altijd geschouwd door een arts. Als die arts twijfelt over de doodsoorzaak, of sprake is van een natuurlijke dood of niet, wordt de overledene altijd nogmaals geschouwd door een gemeentelijke lijkschouwer. Dat is meestal een forensische arts van de GGD.
Het is dus niet zo dat mensen zonder enige controle begraven worden. Zonder schouw kan er geen begraving of crematie plaatsvinden. Dan geeft de gemeente geen vergunning voor een begrafenis of crematie.

Een familie kan zelf een autopsie laten uitvoeren, maar dan moet er wel een reden voor zijn en dan moet de overledene nog niet begraven of gecremeerd zijn.

Men kan bijvoorbeeld een onderzoek laten uitvoeren door de bekende patholoog dr. Frank van de Goot, die o.a. verbonden is aan het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO): https://www.forensischonderzoeksbureau.nl/forensisch-onderzoek/obductie.html Het NFO, een particuliere instelling met een zeer goede reputatie, kan ook worden ingeschakeld voor onderzoek naar o.a. handschriften, documenten, DNA, brand, telecom, anonieme brieven etc.

Om een autopsie uit te laten voeren na 3 maanden na het overlijden, moet er sprake zijn van ernstige verdenkingen, die door feiten gestaafd worden.

Dat 1 erfgenaam alles steelt, heeft niets te maken met de manier van het overlijden. Dat kan altijd gebeuren, ook bij een gewoon overlijden.

Als u wilt optreden tegen de diefstal van de erfenis, kunt u een advocaat om advies vragen, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Zulke advocaten zijn vaak aangesloten bij de vFAS.
U kunt ook bij de politie aangifte doen van diefstal, maar de politie doet en kan hier meestal niets mee. Het kost te veel tijd en als er geen hard bewijs is, gebeurt er niets. Een advocaat kan beoordelen of er sprake is van voldoende hard bewijs of niet.

Als er redenen zijn om te twijfelen aan een natuurlijke dood, kunt u die bespreken met de politie. Die beoordeelt dan of de kwestie moet worden voorgelegd aan de officier van justitie, die kan besluiten tot een opgraving en autopsie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Zie vergekijkbare vragen in de subrubriek 'Natuurlijke en niet-natuurlijke dood'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIPTIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder