Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aantreffen onbekend stoffelijk overschot

20 maart 2018

Vraag nummer: 54296

Casus: In een gemeente wordt in de rivier een waterlijk aangetroffen. Datum en plaats overlijden zijn onbekend. Het stoffelijk overschot wordt overgebracht naar een mortuarium in een andere gemeente, alwaar de lijkschouw plaatsvindt. De identificatie blijft achterwege.
vragen:
Welke gemeente is waarvoor verantwoordelijk (akte van overlijden, begrafenis)?
Wat is een redelijke termijn voor onderzoek?
Wie is leidend bij de vorige vraag justitie of burgemeester?
Welke artikelen zijn van toepassing?

Antwoord:

Geachte heer,

Wanneer een stoffelijk overschot in het water wordt aangetroffen, zal in eerste instantie justitie een onderzoek willen doen of sprake is van een natuurlijke of niet-natuurlijke dood, misschien zelfs van een misdrijf.
Dit onderzoek is van justitie, niet van de burgemeester.

Als gemeente van overlijden zal worden aangemerkt de gemeente waar betrokkene in het water is gevonden. Artikel 19f, lid 2, van Boek I van het Burgerlijk Wetboek (BW) luidt: 'Indien een lijk is gevonden en de plaats of de dag van overlijden niet met voldoende nauwkeurigheid kan worden vastgesteld, wordt de akte van overlijden opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waarin het lijk is gevonden of aan land gebracht.' De aangifte van overlijden gebeurt door de hulpofficier van justitie (artikel 19h, lid 6, Boek I BW)

Ik weet niet wat een redelijke termijn van onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden is. Dat bepaalt justitie en het zal van geval tot geval verschillen. Meestal is het een paar dagen. Soms wordt alleen toestemming gegeven voor een begrafenis en niet voor crematie, om nog de mogelijkheid te hebben om later nader onderzoek te doen.

Wat bedoelt u? Welke artikelen zijn van toepassing op wat?
Op lijkvinding zijn de artikelen in het BW van toepassing die ik net al noemde. Op de lijkbezorging zijn de normale regels van de Wet op de lijkbezorging van toepassing, artikel 1 tot en met 81, kort gezegd. Als er een vermoeden van strafbare feiten is, is ook het Wetboek van strafrecht van toepassing. Maar er kunnen direct of indirect ook nog andere wetten of regels van toepassing zijn.

De begrafenis van deze onbekende persoon zal dienen te worden verzorgd door de burgemeester van de gemeente waar het mortuarium staat waar de lijkschouwing plaats vond. Want daar werd geconstateerd dat de betreffende persoon niet kon worden geïdentificeerd en derhalve geen nabestaanden kunnen worden gewaarschuwd pom de uitvaart ter hand te nemen. Dan wordt de uitvaart formeel een taal van de burgemeester.
Ik stel mij echter voor dat bij de lijkschouwing DNA is afgenomen dat wordt vergeleken met DNA in de databank bij het NFI van vermiste personen. Ik weet niet hoeveel tijd die vergelijking kost. Maar als het enigszins kan zou ik, als ik de burgemeester was, met de uitvaart wachten tot de uitkomst bekend is. Voor nabestaanden is het belangrijk om de vermiste persoon te kunnen vinden en ook zelf de uitvaart te organiseren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder