Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Waar is tekst van de Inspectierichtlijn lijkbezorging?


4 december 2003

Vraag nummer: 2721  (oude nummer: 3531)

Is het mogelijk om ook de Inspectierichtlijn lijkbezorging weer te geven?

Bij voorbaat dank!

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Van de Inspectierichtlijn lijkbezorging van de vroegere Inspectie voor de milieuhygiëne van VROM, die nu in de VROM-inspectie is opgegaan, bestaat geen digitale versie.
Van wetten, amvb's e.d. is door de overheid wel een digitale versie ter beschikking gesteld (zie www.overheid.nl). Maar niet van teksten zonder een formeel-juridische status, zoals deze richtlijn (die formeel een advies is van de Hoofdinspectie aan regionale inspecties hoe te antwoorden als deze inspecties ergens vragen over krijgt of ergens advies over moet uitbrengen).

De Inspectierichtlijn is wel opgenomen in diverse wettenbundels inzake lijkbezorging. En de tekst is natuurlijk op te vragen bij het ministerie van VROM in Den Haag.

4 december 2003


Aanvulling:

De tekst is deze maand opgenomen op de site van VROM in de rubriek Publicaties/download. Zie
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=4029.

Overigens is de toelichtende tekst (d.d. maart 2004) op de VROM-site niet op alle punten correct. Het is maar een klein tekstje, maar eigenlijk is de hele tekst op alle punten fout, als ik eerlijk ben.
Er staat dat de uitgiftedatum van de publicatie maart 2004 is. Dat klopt niet. De uitgiftedatum van de richtlijn is november 1999; de tekst is alleen pas maart 2004 op de site gepubliceerd. Men kan echter makkelijk op het dwaalspoor worden gezet dat er nu in 2004 een nieuwe versie uit is gekomen en die van 1999 is vervallen. Nee, dus.
Er wordt iets verteld over de geschiedenis van de Wet op de lijkbezorging. O.a. dat in 1971 een voorstel tot algehele herziening van de oude wet van 1869 werd ingediend en dat dit voorstel in 1982 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Deze informatie zet de lezer op het verkeerde been omdat het suggereert dat de wet in 1982 werd aangenomen én - omdat niets anders wordt gemeld - toen ook in werking trad. Dat is onjuist. Na nóg 2 nieuwe wetsvoorstellen met wijzigingen van het eerdere wetsvoorstel in de jaren '80 trad de nieuwe wet pas in 1991 in werking. Het lijkt mij belangrijker om te weten wanneer een wet in werking trad, dan wanneer er een voorstel - een van de vele - bij het parlement werd ingediend.
Er staat voorts op de site dat de laatste wijziging van het Besluit van de lijkbezorging van 1997 dateert en de laatste herziening van de Wet op de lijkbezorging van maart 1998. (Dat is onjuist; de bedoelde wijziging trad 10 april 1998 in werking). Die opmerking klopte in 1999, maar anno 2004 niet meer. Er zijn later meer wijzigingen geweest en er zullen er vast nog vele volgen.

De slordigheid van dit kleine tekstje op de site is overigens kenmerkend voor de gehele Inspectierichtlijn lijkbezorging van VROM.
Ook de inhoud van de Inspectierichtlijn zelf is feitelijk en juridisch niet zonder fouten. Er wordt verwezen naar niet of niet meer bestaande wetsartikelen, een onbevoegd bestuursorgaan voor opgraving genoemd (B&W in plaats van burgemeester) en er worden regelmatig bestuursrechtelijk onhoudbare en staatsrechtelijk bedenkelijke standpunten verkondigd.

De lezer moge gewaarschuwd zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >