Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Het schouwen bij verwacht / onverwacht overlijden


14 maart 2018

Vraag nummer: 54211

Er wordt gezegd dat de uitvaartonderneming al de laatste zorg mag geven bij een verwacht overlijden voor er geschouwd is.
Is dit juist? Wanneer wordt er geschouwd?

Antwoord:

Geachte heer,

Zulke uitlatingen zijn onjuist. U schrijft niet wie het zegt en waarom, maar het is onjuist. Een uitvaartonderneming mag een overledene niet gaan verzorgen voordat hij geschouwd is. Of sprake is van een verwacht of een onverwacht overlijden, maakt geen verschil.

Het is mij bekend dat er verschillende verhalen over de ronde doen, maar die verhalen kloppen dus niet.

In verpleeghuizen wordt op grond van gemaakte afspraken* tussen 23.00 en 7.00 uur bij een verwacht natuurlijk overlijden niet altijd geschouwd door de behandelend arts. De schouw vindt dan uiterlijk de volgende ochtend om 8.00 uur plaats. (* Deze afspraak is op 10 maart 2011 tot stand gekomen na overleg tussen Verenso, de IGZ en het ministerie van VWS). Deze afspraak is mijns inziens in strijd met de wet. De wetgever heeft er voor gekozen om in 2010 de wet nog eens aan te scherpen en nadrukkelijk vast te leggen dat overledenen zo spoedig mogelijk moeten worden geschouwd. De afspraak om pas de volgende ochtend te schouwen is ingegeven door een tekort aan artsen, zo is mij wel eens verteld. Mijns inziens is er altijd een vervanger te regelen.

In het op 2 februari 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden rapport 'De dood als startpunt. Een onderzoek naar de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie' van de Taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie is (op blz. 44) nog eens nadrukkelijk opgemerkt: "Zolang de overledene niet is geschouwd, mogen uitvaartverzorgers niet beginnen met de voorbereidingen van de lijkbezorging." Dat geldt voor alle gevallen.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/02/tk-bijlage-taskforce-lijkschouw-en-gerechtelijke-sectie

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE