Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zoon erfgenaam en kosten begravenis (biologische vader)


22 januari 2018

Vraag nummer: 53495

Ik ben als 9 jarig kind in het kinderhuis gestopt (afgestaan, verstoten) daarna naar pleeggezin enz enz. nu 41 jaar later is biologische vader overleden, nu blijk ik alsnog als zoon de erfgenaam en verantwoordelijk te zijn voor zijn begravenis?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, dat klopt.

Er zijn geen andere regels voor kinderen die in een pleeggezin zijn grootgebracht, voor wat betreft hun positie ten opzichte van hun biologische ouders. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als kinderen die in het eigen gezin zijn grootgebracht.

Het is niet zonder meer zo dat kinderen de kosten van begraven of cremeren van hun ouders moeten betalen. Het zit anders in elkaar.

Het is zo dat de kosten van de uitvaart uit de nalatenschap van de overledene moet worden betaald. Als de nalatenschap onvoldoende groot is, dan moeten de erfgenamen betalen. Maar als de kinderen geen erfgenamen zijn, hoeven ze dat niet. Als de biologische kinderen erfgenamen zijn, moeten ze dat in principe dus ook. Maar de erfgenamen kunnen afstand doen van de erfenis; dan zijn ze als erfgenaam tot niets verplicht.

Er kunnen echter wel verplichtingen zijn om andere redenen.
Als een kind zelf opdracht heeft gegeven voor de uitvaart, is hij zelf financieel ook aanspreekbaar, ook als hij afstand doet van de erfenis. Zie o.a.: 'Wie is verantwoordelijk voor kosten uitvaart?'.

Nog een bijzondere situatie is dat als de gemeente de uitvaart doet omdat niemand anders het doet, de gemeente op grond van een bijzondere bepaling in de wet recht heeft op vergoeding van de kosten uit de nalatenschap, van erfgenamen, en... van kinderen. Dan kan het zo zijn dat als er te weinig geld in de nalatenschap is, er geen erfgenamen zijn of de erfgenamen allemaal afstand hebben gedaan, toch de kinderen aanspreekbaar zijn voor de kosten. De wet maakt geen onderscheid tussen lieve en verantwoordelijke ouders en andere soorten ouders (terzijde: ouders die uit de ouderlijke macht zijn gezet kunnen het vaak ook niet helpen). (NB: Niet een kind wordt uit de ouderlijke macht gezet, maar diens ouders.)
Een kind dat door pleegouders is opgevoed is volgens de wet toch aanspreekbaar voor de kosten van de uitvaart van de biologische ouders. Maar ik kan mij voorstellen dat de gemeente die in dit geval kosten maakt en vergoeding van kosten kan eisen, in bepaalde zeer bijzondere gevallen besluit om van die vergoeding af te zien.

In deze rubriek staan honderden vragen over het wel/niet aansprakelijk zijn voor de kosten van een uitvaart. Met name in de subrubriek 'Kosten uitvaart' en in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE