Wie is er verantwoordelijk voor rekeningen inzake de begrafenis en grafrechten?


21 februari 2008

Vraag nummer: 5224  (oude nummer: 10368)

In 2004 is onze vader overleden en in het zelfde graf begraven als mijn moeder.Via de begrafenisrekening hebben wij begraafrechten betaald.Om de rekeningen te kunnen betalen en de bankrekening op te kunnen heffen hebben wij bij de Notaris een verklaring van erfrecht moeten halen , en mijn middelste zus is volgens het testament de executeur.
Ik en mijn jonste zus hebben daarvoor een verklaring getekend .
Nu krijg ik als oudste zus elke keer van de gemeente rekeningen ( zelfs de deurwaarder is al aan de deur geweest maar heb de papieren niet aangenomen) en op naam ven " de erven " over 2005 en op mijn eigen naam rekeningen over 2006/2007 voor de grafrechten .
Nu weet ik absoluut niet wie de grafrechten op mijn naam heeft overgeschreven, heb daarvoor ook niets getekend of bericht overgehad.
Wie moet deze rekeningen nu betalen? Ik weet dat mijn jongste zus daar absoluut niet aan mee zal betalen , ze weigerde zelfs haar deel vd begrafeniskosten te betalen , maar hoe zit dat nu juridisch? Heb al op de site gezocht maar kon het nog niet vinden .

Bij voorbaat mijn dank .

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een vreemde kwestie. Na het overlijden van uw moeder zou het graf op naam van één van de kinderen gezet moeten worden. Dat kind krijgt dan ook de rekening voor de grafrechten. Los daarvan waren er de kosten van de begrafenis. Die kosten komen voor rekening van de opdrachtgever van de begrafenis. In de regel is de executeur-testamentair tevens de opdrachtgever. Die moet e.e.a. verrekenen met de nalatenschap. Dat geldt ook voor de kosten die anderen met betrekking tot de uitvaart maakten.

Het kan en mag niet zo zijn dat u op uw eigen naam rekeningen voor de grafrechten krijgt. Dat kan alleen als het graf op uw naam staat. Maar het graf kan alleen op uw naam staan, als u er zelf voor getekend hebt. Mensen kunnen natuurlijk niet zonder hun medeweten een graf en de bijbehorende kosten in de schoenen geschoven krijgen. Als u rekeningen voor de grafrechten krijgt, moet u tijdig formeel bezwaar maken. De kosten zijn immers belastingen; als u niet binnen de aangegeven termijn bezwaar maakt(e), zijn die belastingen onherroepelijk vastgesteld. Uw bezwaar is simpel: u bent geen rechthebbende.
Het past mijns inziens ook niet dat de gemeente aanslagen op naam van 'de erven' stuurt. Dat is een veel te breed begrip. Er was één persoon opdrachtgever en die moet men aanslaan en die kan het weer verrekenen. Een gemeente moet ook nooit een opdracht van 'de erven' accepteren.

Voor wat het weigeren van (mede) betalen aan de kosten van de begrafenis door uw jongste zus betreft, verwijs ik u naar de collega-rubriek Notarieel recht. Problemen rond de afwikkeling van een nalatenschap behoren niet tot de onderwerpen van de Juridische adviesrubriek.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn