Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie betaalt de uitvaart (nu eigen dochter afstand doet van de nalatenschap)


10 februari 2012

Vraag nummer: 27451

Mijn stiefvader overleed op 25 januari j.l., mijn moeder in 2004.
Er zijn testamenten gemaakt waaruit nu blijkt dat de dochter van mijn stiefvader ergename is.
De verblijfplaats van de dochter, waar al 25 jaar geen contact meer mee was, was mij niet bekend.
Ook was ik op het moment van overlijden er niet van op de hoogte dat ik geen erfgename was en heb de uitvaart geregeld.
Mijn stiefvader bleek niet voldoende verzekerd te zijn om de totale kosten van de uitvaart te kunnen dekken.
De dochter is ondertussen gevonden en zij heeft aangegeven de erfenis niet te aanvaarden, ook haar kinderen aanvaarden de erfenis niet.
Mijn stiefvader had geen vermogen en na aftrek van schulden blijft er hoogstwaarschijnlijk weinig of niets over.
Mijn vraag is of ik nu verantwoordelijk ben voor het restbedrag van de uitvaart en of/hoe ik het op iemand kan verhalen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als opdrachtgever voor de uitvaart bent u in elk geval ten opzichte van de uitvaartondernemer gebonden om diens rekening te betalen.
Als alle erfgenamen afstand doen van de erfenis, is er niemand om de kosten op te verhalen. Misschien zijn er nog wel erfgenamen 'verder weg', (achter)neven en nichten van uw stiefvader, maar de kans is groot dat die ook afstand zullen doen. U blijft dan met de kosten zitten.

Zie de vraag Wie verantwoordelijk is voor de kosten van de uitvaart. Zie ook de film:
Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


Deze kwestie toont maar weer eens aan - ik zeg dit eigenlijk over uw hoofd heen naar andere lezers - hoe belangrijk het is om tijdig met (stief)ouders te overleggen hoe hun uitvaart geregeld is of moet worden, ook financieel.
Als u tevoren geweten zou hebben hoe het erfrechtelijk zou zitten en hoeveel geld er beschikbaar was voor de uitvaart, had u misschien andere keuzes gemaakt. Vergelijk de recente vraag Uitvaartkosten halfbroer.

Als u de uitvaart niet geregeld had, had de gemeente het moeten doen. De gemeente zou de kosten (wel) hebben kunnen verhalen op de dochter van uw stiefvader (op grond van een wettelijke regeling die wel voor de gemeente maar niet voor particulieren geldt).
Zie de video: Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Zie de vele vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Kosten uitvaart' en 'Uitvaart door gemeente'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE