Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verwerpen erfenis en vergoeding kosten crematie broer


24 augustus 2020

Vraag nummer: 61399

Mijn broer is in Griekenland overleden en heeft in Nederland heel veel schulden. Ik heb alleen de crematie geregeld kosten 4200 euro. Deze heb ik betaald en factuur naar de uitvaartvereniging gestuurd. Deze hebben de natura polis aan mij betaald, te weten 2250,00. Verder heb ik niks geregeld of aangenomen van derden. Ik wil verwerpen . Hoorde dat er wellicht nu problemen kunnen ontstaan omdat ik 2250 heb gekregen (polis overlijden broer. Die trouwens iedereen kan krijgen als hij/zij de begrafenis regelt)
Klopt dit?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Gecondoleerd.

Ik zie juridisch geen probleem, want u hebt de kosten van de uitvaart niet uit de erfenis betaald. U hebt het zelf betaald.

Een (uitkering van een) uitvaartverzekering maakt geen deel uit van de nalatenschap, want die bestond niet op het moment van overlijden. Dus u komt niet in de knel met het wel regelen van de crematie en het niet willen aanvaarden van de erfenis.

U hebt natuurlijk wel recht op vergoeding van de kosten die u voor de crematie gemaakt hebt. Dat u een uitkering van een uitvaartvereniging hebt gekregen is logisch en prima. Geen probleem.

Dan blijft u nog zitten met een tekort van 4.200,- minus 2.250,- is 1.950,- euro. Voor die 1.950 euro hebt u nog een vordering op de nalatenschap, net als iedere schuldeiser zou hebben. Echter, uw vordering is preferent! De kosten van de uitvaart van de overledene hebben voorrang boven allerlei andere vorderingen. U hebt dus eerder recht op vergoeding van bijvoorbeeld een verhuurder die nog huur tegoed heeft.

U kunt zelf de erfenis verwerpen, maar dat staat los van de vordering. Dat u de crematie geregeld en betaald hebt, hebt u niet als erfgenaam gedaan, maar als zus. Als erfgenaam kunt u afzien van de erfenis, maar als betalende zus hebt u nog steeds recht op 1.950 euro van de erfenis of andere erfgenamen (die misschien geen afstand doen).

Zie in de subrubriek 'Kosten uitvaart' de vele tientallen vragen over de kosten van de uitvaart van een broer of zus met schulden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE