Verantwoording begrafenis tante X


20 mei 2015

Vraag nummer: 42353

Geachte heer van der Putten,

Mijn tante X, met wie de familie geen contact had, omdat ze psychisch levensgevaarlijk bleek te zijn en dus niet in staat was om een normaal sociaal leven te lijden, is 3 weken terug overleden. Ze is door politie gevonden in haar woning en niemand heeft haar gemist. Haar broer (mijn vader) en zus gaan geen begrafenis regelen omdat ze daar geen juridisch bevoegdheid toe zouden hebben. X heeft twee kinderen die toen ze klein waren met haar ex man en diens nieuwe partner mee zijn gegaan. Sindsdien spoorloos. Het enige wat we weten is dat hij (en de kinderen?) mogelijk in Belgiƫ woont. Politie en gemeente zoekt dus nog naar hen. Intussen ligt zij al 3 weken in het Mortuarium van Zxxx te wachten totdat ze begraven kan worden. Een aantal vragen:
1) Wie dat gaat doen? En wie draait er dan op voor de kosten?
2)In hoeverre mijn vader en zijn zus voor de kosten aansprakelijk kunnen gesteld worden?
3) Moeten mijn vader en zijn zus nog afstand doen van bepaalde zaken? Is het verstandig om via een notaris of jurist uit te zoeken of er nog een testament of codicil of wilsbeschikking is?

Zou u mij zo spoedig mogelijk kunnen inlichten? Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ter bescherming van uw privacy heb ik namen in uw vraag onleesbaar gemaakt.

Ik begrijp uw opmerking niet dat uw vader en uw tante de begrafenis niet gaan regelen omdat ze daar geen juridisch bevoegdheid toe zouden hebben. Dat is onjuist. Er bestaat niet zoiets als het hebben of krijgen van een juridische bevoegdheid om een uitvaart te regelen. Iedereen mag een uitvaart regelen. Zeker dus ook een broer of zus van de overledene.

Over naar uw vragen:
1) Familie of vrienden van de overledene mogen de uitvaart regelen. De kosten kunnen ze verhalen op de nalatenschap van de overledene. Is er geen of onvoldoende nalatenschap, dan worden de opdrachtgevers van de uitvaart zelf aansprakelijk voor de kosten. Zie: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Als niemand uit de familie of uit de kring van vrienden en bekenden van de overledene de uitvaart regelt, moet de burgemeester het doen van de gemeente waar de overledene thans verblijft. Dat is dus de burgemeester van Zxxxx.
De gemeente mag de kosten verhalen op de erfgenamen. Dat zijn in principe de kinderen.
Pas als de kinderen en kleinkinderen van de overledene de erfenis weigeren, zijn de broers en zussen van de overledene erfgenaam. Maar ook zij kunnen de erfenis weigeren. Dan zijn ze niet aansprakelijk voor de uitvaartkosten, tenzij ze zelf de opdracht hebben gegeven.

2) Niet. Alleen als zij zelf opdracht geven voor de begrafenis.

3) Nee, dat kan nu ook niet. De kinderen van uw tante zijn (nu) de enige erfgenamen. Pas als zij beide afstand hebben gedaan van de erfenis, komen andere rechthebbenden in beeld. Dat kunnen dan uw vader en andere tante zijn. Pas dan kunnen zij ook afstand doen van de erfenis. Maar ze kunnen niet vooraf afstand doen; dat kan pas nadat je erfgenaam geworden bent.
Er is een Centraal Testamenten Register waar alle testamenten worden geregistreerd. Men kan daar opvragen welke notaris het testament bewaart en daar het testament opvragen. Daar zijn kosten aan verbonden. Of er nog een codicil of andere wilsbeschikking is, is niet landelijk geregistreerd. Daarvoor moet men bij iemand thuis in de kast naar de mappen met belangrijke papieren kijken.

Zie de vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Kosten uitvaart', met vragen zoals Verplichting kind om kosten begrafenis ouder te betalen of Kosten graf natuurbegraafplaats (goedkoper dan cremeren).
En vaak is het ook goed om vragen in de subrubriek 'Uitvaart door de gemeente' te lezen.
Er zijn ook tientallen vragen over de kosten van een uitvaart van een broer of zus.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE