Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitvaart van een zorgvrager (door een mantelzorger, buiten de kinderen om)


2 januari 2017

Vraag nummer: 48818

Geachte heer,
Een goede vriend is mantelzorger van een weduwe die jaren geen contact met haar kinderen heeft. Ze heeft hem gevraagd om de uitvaart ( technische crematie ) te regelen.
Mevrouw woont in een huurhuis.

Er is geld voor de uitvaart. Hoe kan mijn vriend voorkomen dat de kinderen hem aansprakelijk stellen voor afwikkelen van de erfenis of dat de kinderen opeens hem beschuldigen van diefstal / uitbuiting van hun moeder ?
Hij wil trouwens de adressen van de kinderen achterhalen. Moet hij dat doen en hoe kan hij dit doen ?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik verwijs u o.a. naar vraag 'Uitvaart regelen buiten de kinderen om' in de 'Lijst van meest gestelde vragen'. Toen was het al te laat, omdat betrokkene overleden was. In het geval van uw vraag kan alles nog goed geregeld worden.

Er zijn verschillende opties.
- nu niets doen. Dat is niet aan te bevelen, want dan kan de mantelzorger niet bij het geld van de weduwe komen om de uitvaart te betalen.
- de mantelzorger alvast het geld voor de uitvaartkosten geven. Dat kan, maar daar zitten haken en ogen aan. Als de mantelzorger plotseling eerder overlijdt, is onduidelijk wat er met het geld kan en mag. Het valt dan in de nalatenschap van de mantelzorger en het is de vraag of diens erfgenamen het terug willen geven. De mantelzorger moet er elk jaar ook opgave van doen bij zijn inkomstenbelasting en loopt het risico er belasting over te moeten betalen.
- een testament maken, waarin de mantelzorger wordt benoemd als executeur met de opdracht om de uitvaart te regelen. Je hebt dan te maken met de kosten van een testament en de kosten van de verklaring van executele. Samen al snel ruim 1.000 euro. Dat is duur, maar het lastige is ook dat als een andere persoon mantelzorger wordt, het testament veranderd moet worden en er weer relatief hoge kosten ontstaan. Wel wordt zo voorkomen dat de kinderen de mantelzorger van onbevoegd handelen kunnen beschuldigen.
- voor de uitvaartkosten een deposito openen bij een uitvaartondernemer met een stichting derdengelden (zodat het geld niet verloren kan gaan als de uitvaartondernemer failliet gaat) of bij de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Dan kan een deposito worden geopend voor de uitvaartkosten, waarbij de mantelzorger beschreven kan worden als contactpersoon. Bij Grafzorg is het zo dat voor de uitbetaling rekeningen moeten worden getoond, zodat de mantelzorger of een derde niet zomaar geld voor zichzelf kan opnemen. Als de mantelzorger een andere persoon wordt, ontstaan bij Grafzorg geen extra kosten. Grafzorg geeft een rente over het deposito. Bij deze optie kan niet spelen dat kinderen/erfgenamen de mantelzorger van diefstal kunnen beschuldigen.
- de laatste optie is een en/of rekening van de weduwe en de mantelzorger samen. Maar dan moet de mantelzorger over het geld verantwoording afleggen aan de erfgenamen. De erfgenamen kunnen de rekening ook blokkeren of leeghalen. Dus dat lijkt mij geen optimale oplossing.

Als de mantelzorger de uitvaart regelt op verzoek van de weduwe, is hij niet verplicht om de kinderen in kennis te stellen van het overlijden. Als hij niet over de actuele adressen beschikt, kan hij die niet zomaar vinden. De gemeente mag ze hem niet geven.
Hij kan proberen om adressen te googlen, met het gevaar van vergissingen met naamgenoten. Hij kan een notaris om hulp vragen; een notaris mag de adressen wel bij de gemeente opvragen. Ik weet niet wat daar de kosten van zijn, maar ik denk dat ze wel meevallen. De mantelzorger kan op gaan kijken op oude adressen en kijken of er nog een kind woont en anders vragen of de huidige bewoners weten waar de vorige gebleven zijn.
Maar als de weduwe en haar kinderen nu geen contact hebben, nemen de kinderen al het risico dat hun moeder buiten hun blikveld komt te overlijden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE