Schuldenlast broer in Duitsland


7 juni 2003

Vraag nummer: 2291  (oude nummer: 2738)

Sat, 7 Jun 2003 09:13

Geachte heer van der Putten.

Ik heb een broer die al jaren in Duitsland woont en gewerkt heeft.
Hij werkte daar de laatste 20 jaar als freelance-hovenier in de alternatieve sfeer.
Sinds zeker 7 jaar gingen zijn zaken door allerlei oorzaken slecht. Hij heeft grote schulden gemaakt.
Is aan de drank geraakt en momenteel lijdt hij of aan de ziekte van Korsakov of dementia preacox. Er is geen echte diagnose gesteld; hij herkent ons in ieder geval niet meer. Deze broer heeft in Duitsland een soort maatschappelijke begeleidster (Eine Betreuerin).
Hij is 60 jaar en heeft 3 relaties achter de rug waaruit in totaal 5 kinderen geboren zijn.
Geen van hen, behalve de oudste, wil iets met hem te maken hebben.
Verdere familierelaties zijn: ik en nog een broer en een zus.
Wij trekken ons zijn lot wel aan.
Nu is mijn vraag:
Stel dat mijn broer komt te overlijden. Dan moet er een begrafenis komen. De kosten hiervoor willen we betalen. We hebben echter gehoord dat als je deze begrafeniskosten op je neemt, je ook aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor de schuldenlast van deze broer. Die schuld bedraagt toch € 60.000.
Dat laatste willen we natuurlijk niet.
Kunt U ons goede raad geven in deze ?
Wat is verstandig. Hij is tenslotte toch onze broer.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Piet.

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag zit een beetje tussen de kennisterreinen van de beide adviesrubrieken op deze mijn - mijn uitvaart-rubriek en de notariële adviesrubriek - in.

Mijn inziens staat het bekostigen van de uitvaart los van het wel of niet aanvaarden van de erfenis. De voorwaarde van 'losheid' is dat de kosten niet worden voldaan uit de nalatenschap van de overledene, maar uit eigen zak.

Ik zal de heer Van de Griend van de notariële adviesrubriek op deze vraag attenderen. Mogelijk heeft hij nog een opmerking of aanvulling. Dan zal ik die volgende week opnemen en u een e-mail sturen.

mr W.G.H.M. van der Putten

7 juni 2003

Ik kreeg van collega Van de Griend nog de volgende opmerking:
"Allereerst is het de vraag of Nederlands recht van toepassing is. Wellicht is dat Duits recht. Indien Nederlands recht (en Duits recht herzelfde) dan zijn de kinderen van de broer erfgenaam. Hij als broer is geen erfgenaam en zal dat ook niet worden door betaling van de begrafenis. Pas als alle
kinderen verwerpen dan komt hij aan bod als erfgenaam. De vraag is of hij door de betaling van de begrafenis alsdan de nalatenschap zuiver aanvaardt en daarmee tevens aansprakelijk wordt voor de schulden.
Ik zou hem het advies geven bij overlijden van zijn broer eerst na te gaan wat de kinderen van de broer (waarschijnlijk) zullen doen. Als zij allemaal verwerpen (of dat het er naar uitziet dat dat gebeurt) is het zaak om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dan maakt de betaling van de kosten van de begrafenis niet uit. Nogmaals, veel zal afhangen van welk recht van toepassing is en wat de kinderen zullen doen."

12 juni 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn