Schoonzus met hoge schulden overleden (regelen uitvaart en aansprakelijkheid schulden)


5 augustus 2013

Vraag nummer: 35250

onlangs is mijn schoonzus overleden. Zij heeft hele hoge schulden achtergelaten waarvoor zij zelfs voor de rechtbank gedaagd is. Mijn man, zijn vader en zijn moeder zullen de erfenis weigeren. Nu hebben wij wel opdracht gegeven tot een begrafenis. Klopt het dat wij door dat te doen alsnog verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de schulden omdat we daarmee de erfenis alsnog geaccepteerd hebben? De uitvaart is gedekt door twee verzekeringspolissen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of uw man en zijn familie in dit geval nog verantwoordelijk voor de schulden kunnen worden gehouden, kan ik niet overzien. Ik weet niet of er nog dingen gebeurd zijn waar u niets over verteld.
Wel kan ik zeggen dat er geen verantwoordelijkheid voor de erfenis hoeft te worden genomen en kan worden aangerekend, indien er niets uit de erfenis betaald is. Als de verzekeringspolissen zo zijn opgesteld dat niet of niet alleen uitkeren aan 'de erfgenamen', maar aan de persoon die de uitvaart regelt, is er waarschijnlijk geen probleem. Als er wel in staat dat de polissen aan de erfgenamen uitkeren, is er mogelijk wel een (theoretisch) probleem. Uw man en zijn familie kunnen niet tegelijk de erfenis weigeren en als erfgenaam de uitkering van de 2 polissen accepteren.

Ik zou het dan zo doen, als ik uw man was, of zijn ouders, dat ik de kosten van de uitvaart helemaal uit eigen zak (van een eigen bankrekening) betaal, zodat aantoonbaar is dat die kosten zelf zijn betaald. Dan is er geen aansprakelijkheid voor schulden door ontstaan. Ik zou de uitkeringen van de verzekeringen ook ontvangen, maar dat niemand vertellen.
Schuldeisers weten waarschijnlijk niet dat er polissen zijn en waar die liepen, bij welke maatschappij. Als zij uw schoonfamilie dan beschuldigen van het toch accepteren van de nalatenschap omdat er de uitvaart mee betaaldzou zijn, kan de familie een afschrift van de rekening van de uitvaartonderneming laten zien en van de betaling van de eigen bankrekening, waarmee die beschuldiging ontzenuwd is.

Ik verwijs u verder naar vraag Aansprakelijkheid (begrafenis regelen maar niet aansprakelijk zijn voor eventuele schulden) in de lijst van Meest gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as):TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >