Reserveren kosten uitvaart


14 november 2012

Vraag nummer: 32693

op welke wijze kunnen mijn ouders een deel van hun spaargeld reserveren voor hun begrafenis, dit op een zodanige wijze dat bij opname in een verzorgingshuis deze reservering niet kan worden aangesproken ter betaling van zorgkosten uit het eigen vermogen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Deze adviesrubriek gaat over de wet- en regelgeving voor begraven en cremeren.
U kunt uw vraag beter plaatsen in de collega-adviesrubriek voor nazorg en planning. Zie de pagina Advies over nazorg.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: Mag je voor de uitvaart een andere uitvaartondernemer in de arm nemen dan bij wie je verzekerd bent?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn