Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Oom wil dat ik zijn begrafenis regel 2


19 februari 2009

Vraag nummer: 6192  (oude nummer: 12367)

Geachte Mr. van der Putten.
Alles via testament vast leggen OK. Zijn er geen misverstanden. Maar een uitvaart laten regelen via testament lijkt MIJ niet handig aangezien een testament meestal NA een uitvaart wordt geopend.
Mij lijkt het raadzaam om als men een uitvaart wenst te laten regelen dat men gewoon een wilsbeschikking invult. Dit laat registreren bij een notaris en dan dit document weer bij de uitvaartpolis etc leggen.

Antwoord:

Geachte heer,

U hebt gelijk. Het is inderdaad niet altijd verstandig om een uitvaart te regelen via een testament. Want inderdaad is het zo dat een testament gewoonlijk pas na de uitvaart geopend wordt. En dan is het te laat.

Hier, bij vraag (oud nummer) 12360 (nieuw nummer www.uitvaart.nl/6186), heb ik het toch voorgesteld, omdat het betreffende familielid, een nicht, er al van weet en ik aanneem dat zij bij de opstelling van het testament betrokken wordt. Als zij als executeur wordt aangewezen, vraagt de notaris in de regel ook aan de persoon die het testament laat opmaken, of betrokkene er van af weet en er mee instemt.
De nicht weet dan dat er een testament is. Het origineel zal de notaris altijd bewaren, maar de oom krijgt een afschrift en het is dan logisch dat de oom aan zijn nicht ook een afschrift geeft.

Het probleem wordt gevormd door testamenten waarvan de familie de inhoud niet kent en soms zelfs het bestaan niet van weet. Dan kun je het probleem hebben dat u - terecht - signaleert.

Ik ben geen voorstander van wilsbeschikkingen, althans niet van voorgedrukte. Die zijn niet geldig. Alleen een wilsbeschikking die door betrokkene zelf met de hand geschreven is, gedateerd is en ondertekend is, is rechtsgeldig als codicil. Maar ook dan moeten derden feitelijk weten dat het bestaat en waar het ligt. Een van de voordelen van een testament is, dat het origineel niet zoek kan raken omdat dat bij de notaris is.

Waar men erg mee op moet passen zijn de voorgedrukte wilsbeschikkingen zoals uitvaartorganisaties vaak ter beschikking stellen in de vorm van formulieren, lijsten en boekjes. Je kunt dan hokjes aankruisen en ook nog met de hand er wat bij schrijven, maar dit is geen rechtsgeldig document. Daar kan men zich in geval van problemen en ruzie binnen de familie niet op beroepen. Je kunt dat natuurlijk toch proberen, maar het is juridisch zwak.

Een probleem bij een codicil en een andere wilsbeschikking is ook dat je geen executeur kunt aanwijzen. Dat kan alleen bij testament. Vroeger kon het ook in een codicil, maar sinds enkele jaren niet meer.
Je hebt met een wilsbeschikking/codicil kans op het probleem dat anderen dan de beoogde regelaar aan de slag gaan om de uitvaart en andere zaken te regelen. Op een manier die hun dan goed dunkt. Of dat zij de 'autoriteit' als 'regelaar' van de persoon die aan de slag gaat, niet erkennen.
Met een testament ligt in elk geval wel vast wie de boel regelt en hoeveel 'macht' die heeft. Het is meestal heel verstandig om dat goed te regelen. Slechts een 'dwarsligger' kan enorme problemen veroorzaken, als dat niet goed geregeld is.

Met vriendelijke groet.

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE