Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Meebetalen aan kosten uitvaart broer


8 april 2008

Vraag nummer: 5339  (oude nummer: 10586)

L.S.

Mijn broer is 6 weken geleden overleden en had geen verzekering voor de kosten van de uitvaart. Mijn ouders zijn gescheiden, maar hebben in samenspraak de uitvaart geregeld (vader is opdrachtgever).
Mijn broer was student en had verder geen schulden, alleen wat saldo. Een groot deel van zijn spullen uit zijn studentenkamer, PC en audio apparatuur heb ik als broer in overleg met mijn ouders overgenomen.
Nu de rekeningen van de uitvaart bij mijn vader binnenkomen vindt hij dat ik ook moet meebetalen aan de uitvaart van mijn broer.
Mijn vader kan op basis van zijn financiele positie de kosten prima zelf voldoen, maar wilt dat ik ook meebetaal.
Kan het zo zijn dat ik moet meebetalen aan de kosten van de uitvaart van mijn broer? Zo ja, kan ik hieronder uitkomen?

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

U bent mede-erfgenaam van uw broer en uit dien hoofde formeel en feitelijk (mede) aansprakelijk voor de kosten van diens uitvaart.

Ik kan een heel juridisch verhaal ophangen over het mede aansprakelijk zijn voor kosten, over het eventueel afstand doen van de erfenis en over het u feitelijk als erfgenaam gedragen (door spullen van uw broer in uw bezit te nemen), waardoor het afstand doen niet meer mogelijk is. Maar in directe familieverhoudingen ligt dat allemaal erg gevoelig.

Formeel heeft uw vader met zijn verzoek de wet aan zijn kant: u bent erfgenaam. In theorie zou hij in een rechtszaak gelijk krijgen (maar in de praktijk zou een rechtszaak waarschijnlijk een veelvoud kosten van het bedrag waar het om gaat).

U moet zelf afwegen of en in hoeverre het redelijk is dat als u spullen overneemt, u dan daar een vergoeding tegenover stelt, want daar komt het dan op neer. Waarschijnlijk hebt en had u niet direct behoefte aan een extra PC en audio-apparatuur, want die hebt u waarschijnlijk zelf al. U nam ze waarschijnlijk over omdat het zonde zou zijn om het weg te gooien en het tweedehands verkopen weinig of niets zou opleveren, nog los van het emotionele aspect.
Maar de belangrijkste vraag is of u daar een ruzie over wilt laten ontstaan of niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE