Kunnen wij als instelling aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van de uitvaart?


17 december 2003

Vraag nummer: 2753  (oude nummer: 3605)

Onze organisatie biedt opvang en huisvesting aan dak-/ thuislozen. De meeste bewoners bij ons zitten bij ons in inkomensbeheer. Dit is gedaan door middel van het afgeven van een machtiging door de bewoner zelf.
Soms komt het voor dat er bewoners overlijden. Familie wil in vele gevallen niets met de uitvaart te maken hebben. In zulke gevallen regelen wij als instelling de uitvaart. Sommige bewoners hebben geen uitvaartverzekering of iets dergelijke geregeld. Indien zij wel een toereikende verzekering hebben geven is het volgens mij op zich geen probleem voor ons om als instelling de uitvaart te regelen.
Maar hoe zit het eigenlijk als de bewoner geen verzekering heeft en bij ons in inkomensbeheer zit en de kosten van de uitvaart hoger zijn dan het saldo op zijn of haar rekening? Kunnen wij als instelling aansprakelijk worden geacht om de overgebleven kosten te betalen of kunnen die kosten verhaald worden op de ouders dan wel kinderen van de bewoner?

Alvast bedankt voor de moeite en ik wacht op reactie uwerzijds.

W.

Antwoord:

Geachte heer,

Uiteraard kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de uitvaart. Maar dan niet als instelling, maar primair als opdrachtgever als u een uitvaartondernemer inschakelt. Net zo goed als dat ik dat zou zijn wanneer ík voor een bewoner van uw instelling een uitvaart begin te regelen.

Zie in de lijst van Meest gestelde vragen nr. 256 "Wie verantwoordelijk kosten uitvaart?"
Dit is ook op uw instelling van toepassing.
Er zijn enkele tientallen - qua principe - vergelijkbare vragen in de sub-rubriek Kosten uitvaart.

Als ik u was, zou ik het regelen van de uitvaart neerleggen bij de nabestaanden van de overleden bewoner. Ik zou daar ook bij diens leven met de bewoner over praten en wat dingen over op papier zetten. En bevorderen dat iemand een verzekering neemt, ook al zal de gemiddelde bewoner waarschijnlijk niet het type mense zijn die dit aanspreekt. Als nabestaanden in voorkomende gevallen een actie ondernemen, zou ik de zaak overdragen aan de Sociale Dienst van de gemeente. Ik zie geen verplichting voor uw organisatie om iets te doen.
Maar de persoon of organisatie die wél iets doet, is in eerste instantie zelf aanspreekbaar. De gemeente hoeft dan niets meer te regelen en ook niet te betalen. En nabestaanden zijn in beginsel wel verantwoordelijk te houden, maar spoor ze maar eens op en zie ze maar eens tot betaling te dwingen. Dat is voor u veel moeilijker dan voor een gemeente.

Als u geen risico wilt lopen, moet u geen uitvaart beginnen te regelen. Zo simpel is het.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.