Kosten voor nabestaanden 2


5 maart 2015

Vraag nummer: 41743

Geachte heer van der Putten

Dank u voor het antwoord op vraag 41705 Kosten voor nabestaanden.
Ik begrijp dat er veel vragen zijn!
Ik heb nog een vraag:
De dochter van een (thuiszorg)klant van mij is overleden.
Voor zover ik weet zijn er 5 erfgenamen in de directe lijn: de vader(mijn klant), de moeder, twee zussen en een halfzus.
Betekent dat, als de gemeente de uitvaart verzorgt, de kosten voor mijn klant slechts voor eenvijfde deel op hem verhaald kunnen worden?
Of kan het zijn dat hij het hele bedrag uiteindelijk moet ophoesten?

Vast bedankt voor het antwoord en
vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Iedere erfgenaam is in principe aansprakelijk voor het hele bedrag, niet slechts voor 1/5e deel.

Als 1 erfgenaam het gehele bedrag betaalt - vrijwillig dan wel als uitvloeisel van een incasso dan wel een rechterlijk vonnis - kan hij of zij een deel van de kosten wel verhalen op de overige erfgenamen. Maar dan kan per erfgenaam slechts 1/5e deel gevorderd worden.

Als de erfgenamen afstand doen van hun erfenis, kan de gemeente als die de uitvaart verzorgt, de kosten alleen verhalen op de ouders van de overledene. Niet op zussen of een halfzus die geen erfgenaam (willen) zijn. De ouders blijven wel aansprakelijk, ook als ze de erfenis weigeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over de vraag of je iemand kunt verbieden om afscheid te nemen van een overledene:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn