Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten uitvaart en nalatenschap


11 juni 2013

Vraag nummer: 34846

Mijn vader heeft voor tbv zijn uitvaart een naturaverzekering met daarbij een geldbedrag bij Dela, een bedrag op een depositierekening bij Dela, en een levensverzekering bij Nationale Nederlanden.
Omdat er bij overlijden waarschijnlijk een restschuld overblijft (hypotheek) overwegen wij om beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Wij willen niet voor de schulden opdraaien. Maar wij willen wel de uitvaart goed regelen met het geld en de naturaverzekering die hij daarvoor heeft opgebouwd.
Vallen de uitvaartkosten buiten de nalatenschap? Dus worden we bij eventuele verwerping niet achteraf nog geconfronteerd met financiƫle kanten aangaande de uitvaart? Ervan uitgaande dat het verzekerde bedrag toereikend is voor de uitvaart.
mvgr

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De kernvraag bij de vraag of men een uitvaart kan regelen zonder als erfgenaam aangemerkt te worden, is of men geld van de overledene of uit de nalatenschap gebruikt.
Men kan een uitvaart wel altijd uit eigen zak betalen, zonder het recht op te geven om afstand te doen van de erfenis.
Wie afstand doet, mag geen geld of goederen van de overleden erflater gebruiken.

Als u de uitvaart regelt met geld uit de nalatenschap, loopt u dus het risico de kosten niet vergoed te krijgen. Als later blijkt dat er geen schulden zijn, hebt u recht op vergoeding van de kosten uit de nalatenschap.

Als uw vader bedragen bij Dela heeft en een levensverzekering, is het de vraag of die uitkeringen tot de nalatenschap behoren of niet. Op die vraag kan ik u geen antwoord geven, omdat ik die overeenkomsten en verzekeringen niet ken.
Ik kan mij in het algemeen voorstellen dat als de uitkeringen ten gunste van de erfgenamen zijn, men een probleem heeft als men de erfenis verwerpt, want dan is men geen erfgenaam meer en had men de uitkering niet mogen aanvaarden. Maar als de uitkering is ten gunste van 'de persoon die de uitvaart regelt', dan is er geen probleem met het wel of niet erven.

Ik zou in uw geval het probleem eens voorleggen een Dela en Nationale Nederlanden en vragen of zij voorstellen hebben om de overeenkomsten/verzekeringen zo aan te passen dat er geen probleem met wel of niet verwerpen van de erfenis kan ontstaan. Er kunnen natuurlijk altijd wijzigingen worden aangebracht door uw vader in de begunstiging van de overeenkomsten of verzekeringen. Iemand die eerder was begunstigd kan overlijden of emigreren en dan moet de verzekerde natuurlijk een ander kunnen aanwijzen.

U vraagt of uitvaartkosten buiten de nalatenschap vallen. Dat is een ongenuanceerde vraag. Natuurlijk vallen de uitvaartkosten buiten de nalatenschap, want de nalatenschap omvatten alle lusten en lasten van het vermogen van uw vader op de seconde dat hij komt te overlijden. De uitvaartkosten behoren dus per definitie niet tot de nalatenschap; zij waren immers nog niet bij leven van de erflater gemaakt. Dat kon ook niet; je kunt een levende niet begraven of cremeren. Iets anders is dat de kosten van de uitvaart wel ten laste van de nalatenschap mogen worden gebracht. Maar ze behoren er niet automatisch toe.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubrieken 'Kosten uitvaart' en 'Erfenis/erfrecht'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP:
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via www.uitvaartmarkt.nl. Gratis voor nabestaanden en klanten van Uitvaart.nl

Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > notariƫle vragen
Zoals de vraag: Naar de notaris als iemand is overleden?


Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE