Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten uitvaart (en erven die niet willen meebetalen)


28 november 2002

Vraag nummer: 1704  (oude nummer: 2070)

Sun Apr 28 10:45:49 2002

Hallo,

Mijn vader is eind 2001 overleden.
Hij had een wens dat alleen ik en mijn zus kinderen en kleinkinderen van ons bij de begrafenis zouden zijn.
Drie andere kinderen niet.
Deze kwamen toch nooit, ze keken niet naar hem om!
25 jaar niet geweest!
Dus wij hebben het allemaal gedaan zoals we met hem hebben afgsproken.
Wij hebben toen ook de begrafenis geregeld zo als hij dat graag wou.
De begrafenis was heel mooi.
Deze kwam in totaal op F19.000 gulden.
Dit was voor een eigen graf 3 auto's, mooie kist, eigen graf en een hele mooie grafsteen.
Mijn vader had daar het geld voor dus dat was geen probleem.
De man van de uitvaartonderneming vroeg wil iemand tekenen voor dit alles dat heb ik toen gedaan.
Toen de begrafenis voorbij was kwamen de andere kinderen dat het graf op de erven moest worden gezet.
Ik heb dat gelijk gedaan.
Wist niet dat dat kon uitvaartondernemer nooit gezegt!
Maar nu zeggen de drie anderen kinderen dat de begrafenis te duur is!
Zij maken nu het vergelijk met de Begrafenis van moeder haar begrafenis twee jaar daarvoor die was F6.000 gulden
Zij is bijgeplaatst in een oud Fam graf en verder helemaal niets er bij!
Zij zijn toen niet gekomen!
Maar nu zeggen de andere kinderen dat ik het verschil moet betalen!
Zij hebben het nu zo gedaan:
Ze hebben de uitvaartondernemer een rekening van F12.000 gulden naar ons toe laten sturen.
En dat wij die nu moeten betalen.
Deze rekening was al betaald!
Kan de uitvaartondernemer of notaris dat nu zomaar doen?
Omdat zij de begrafenis van vader teduur vinden!
Wij vonden de begrafenis niet te duur.
het is gegaan zoals hij het graag had gezien.

Maar moet ik dit nu uit mijn eigen zak gaan betalen?

Vr groeten,

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
Ik heb met belangstelling uw verhaal gelezen. Naar mijn mening horen de kosten van de begrafenis van uw vader gewoon tot de kosten van de nalatenschap en daarmee van alle erfgenamen samen te komen.Er zijn verschillende argumenten voor.Ten eerste lijkt het bedrag van fl. 19.000,- wel hoog (het is natuurlijk ook een flink bedrag), maar als daar de kosten van een eigen graf en een grafsteen bij inbegrepen zijn, is het niet uitzonderlijk. Een grafsteen kan makkelijk fl. 5.000,- kosten. De kosten van een eigen graf zijn, afhankelijk van de begraafplaats, gemiddeld zo'n fl. 3.000,- tot fl. 6.000,-, als je naast grafrechten ook verplichte onderhoudsbijdragen, leges vergunning monument e.d. meeneemt. De gemiddelde kosten van een gemiddelde begrafenis - zeg maar de kosten van de uitvaartondernemer zonder de kosten van het graf zelf - waren eind vorig jaar zo'n fl. 8.500,-. Als je dat soort dingen weet, zijn de door u genoemde kosten niet buitensporig hoog. Ze sporen aardig met het gemiddelde.Ten tweede is het zo dat de erfgenamen die het regelen van de begrafenis aan u hebben overgelaten, u min of meer de vrije hand hebben gegeven. Als men tevoren de wens had om de kosten te beperken (maar er valt op deze kosten niet zo erg veel te beknibbelen; eigenlijk alleen als men geen eigen graf zou hebben genomen), had men de begrafenis zelf maar moeten regelen. Zo simpel is dat.De vergelijking met de begrafenis van uw moeder, die in een bestaand graf werd bijgezet, gaat natuurlijk mank. Want dan heb je geen extra kosten aan een graf en grafmonument.
Dat de andere kinderen de uitvaartondernemer hebben gevraagd om een deel van de nota naar u persoonlijk te sturen, slaat natuurlijk nergens op. Het is een beetje onverstandig van de ondernemer om zo te handelen. Hij moet zich niet met onenigheden binnen de familie inlaten. En als de oorsponkelijke rekening al betaald was, begeeft hij zich bovendien op het hellend vlak. Juridisch kun je natuurlijk nooit meer een rekening sturen voor kosten die al betaald zijn. De ondernemer laat zich zo gebruiken als een soort incassobureau voor de rest van de familie. U moet de ondernemer een kort briefje schrijven, dat u de rekening niet betaalt, simpelweg omdat de kosten al betaald zijn.
Zoals gezegd behoren de kosten m.i. ten laste van de gehele nalatenschap te komen. Accepteren de andere erfgenamen dat niet, dan zou ik als ik u was een advocaat in de arm nemen. Als die het goed speelt, komen diens kosten ook ten laste van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE