Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten hospice overleden broer


13 oktober 2012

Vraag nummer: 32186

goedendag
mijn broer is overleden,ik heb de uitvaart voor hem gedaan na goed uitzoeken of hij daar wel voor was verzekerd.en dat was er voor verzekerd.de dokter van mijn broer heeft mijn ondergebracht in een hospice in overleg met mijn broer is dat gedaan,ik heb er verder ook niet voor getekend en ook heel duidelijk gemaakt dat ik dat ook niet ga doen.ons contakt was nogal wisselend.ik weet ook dat hij veel schulden heeft en ik wil er ook helemaal niks mee te maken hebben,nu krijg ik een rekening binnen en schrijven ze mij aan als erven?.ik heb helemaal niks van hem om te erven.en ben ook helemaal niet benaderd door iemand hierover.
dus ik ga ook niet deze rekening betalen,wij zijn met meerdere broers en zussen en het kan toch niet zo zijn dat als familie er een potje van heeft gemaakt,ik er financieel voor moet opdraaien,terwijl ik mijn huishuod boekje op orde heb.
wij zijn als laatste bij mijn broer geweest ik werd door de dokter gebeld van mijn broer,maar dat wil toch niet zeggen dat zijn schuld mijn schuld wordt.kan ik hierover informatie krijgen.
met vriendelijke groet
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb uw naam om redenen van privacy verwijderd.

U bent, als ik uw verhaal zo lees, inderdaad niet aansprakelijk voor de kosten van het hospice.
Als uw broer geen kinderen of partner heeft, bent u samen met uw broers en zussen zijn erfgenamen. En erfgenamen zijn aansprakelijk voor de kosten. Maar men kan ook afstand doen van de erfenis en dan bent u niemand iets verschuldigd.

Alleen als u de uitvaart geregeld hebt en de verzekering onvoldoende zou zijn, zou de uitvaartverzorger u voor de resterende kosten kunnen aanspreken; maar dat is niet uw vraag. Zie hierover de video 'Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?'


Ik schat in dat het hospice u aanschrijft omdat u de bij hen enig bekende nabestaande bent. Dat is natuurlijk geen reden om de kosten te betalen.
De zorg die in een hospice wordt verleend, wordt vergoed door de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Bewoners betalen dus niet voor de zorg. Ook de hulpmiddelen die patiënten daar nodig hebben (zoals een speciaal matras of een postoel) worden vergoed.
De patiënt betaalt wel een eigen bijdrage (tussen de drie tot vijftien euro per dag, of naar draagkracht) omdat de hospicevoorziening geen vergoedingen van de overheid of zorgverzekeraar krijgt voor het onderhoud van het pand, de energie, het eten, de scholing van het personeel, et cetera.
Deze eigen bijdrage kan misschien deels voor rekening komen van de ziektekostenverzekering van uw broer, als hij daar een (aanvullende) verzekering voor had. Maar dat is uw zorg niet; het hospice zal met uw broer waarschijnlijk hebben overlegd waar hij zijn zorgverzekering had en wat die inhield. Als de zorgverzekeraar de eigen bijdrage niet vergoedt, kan het hospice ook de erfgenamen aanspreken. Als er een nalatenschap is, kan men die kosten daaruit betalen. Maar uw broer had geen nalatenschap.

In uw geval zou ik het hospice in eerste instantie antwoorden dat u geen erfgenaam wilt zijn, dat u niet op andere wijze enige verplichting hebt (u hebt nergens toestemming voor gegeven of voor getekend) en dat u de kosten niet wilt vergoeden. Houdt men toch aan of komen er andere schuldeisers, dan kan het verstandig of nodig zijn om formeel afstand te doen van de erfenis.

Een nalatenschap dient te worden verworpen bij de rechtbank in het arrondissement waar de overledene laatst heeft gewoond. Voor het verwerpen van een nalatenschap kan men in de eerste plaats terecht bij een notaris. Deze zal dan de benodigde gegevens en papieren aan de rechtbank doen toekomen, zodat een akte van verwerping kan worden opgesteld.
Ook is het mogelijk om zonder tussenkomst van een notaris een nalatenschap te verwerpen. Dat is goedkoper maar is meer werk. Men dient dan zelf naar de rechtbank te komen om een akte van verwerping op te laten stellen. Hierbij dient een overlijdensakte te worden overlegd en de verwerpende erfgenamen dienen zich te legitimeren. Ook dienen zij een machtiging in te vullen en te ondertekenen. Deze machtigingen zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum Rechtspraak. Meerdere erfgenamen kunnen middels éénzelfde akte een nalatenschap verwerpen. Het kan in uw geval verstandig zijn om het met alle broers en zussen samen te doen, dan bent u er samen van af en kunt u de kosten van het verwerpen delen. De kosten van de rechtbank zijn (in 2012) EUR 114,-.
Zie http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Bezoekinformatie/Informatiecentrum/Pages/Nalatenschap.aspx

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE