Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten (begrafenis en verzekering)


7 september 2002

Vraag nummer: 1034  (oude nummer: 1368)

Mon Oct 23 22:50:27 2000

Graag zou ik willen weten wat de kosten ongeveer zijn van een begrafenis.
Zelf zijn we verzekerd voor ca. FL. 5500.-
Graag zou ik van u vernemen voor hoeveel wij minimaal verzekerd moeten zijn.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,
De gemiddelde kosten van een begrafenis anno 2000 zijn zo'n fl. 8.000,- gulden, schat ik. In 1999 lag het gemiddelde op iets meer dan fl. 7.700,-.
Dit zijn dan de tarieven van uitvaartondernemers. U moet er natuurlijk ook rekening mee houden, als u een begrafenis wenst, dat u ook een graf moet hebben. Bij graven zijn er 2 soorten: een algemeen graf en een eigen graf. Een algemeen graf is een graf waarin personen worden begraven die vreemden van elkaar zijn. Het is de goedkoopste vorm van begraven omdat de ruimte efficient benut wordt. Deze graven blijven tussen de 10 en 15 jaar bestaan en ze zijn vaak binnen 1 of 2 weken vol. Dan gaat men naar het buurgraf. Eigen graven zijn graven die zijn gereserveerd voor een (echt)paar of ongehuwde broer/zus etc., soms ook met ruimte voor een derde persoon (kind, ouder) en asbussen. Deze graven liggen tenminste 20 jaar en het duurt meestal enkele jaren voor het graf volledig gebruikt wordt en de langstlevende persoon wordt bijbegraven.
De kosten van een algemeen graf liggen gemiddeld tussen fl. 1.000,- en fl. 1.500,-.Bij een eigen graf moet u bij de gemiddelde gemeentelijke begraafplaats echter denken aan kosten van zo'n fl. 5.000,- aan grafrechten en verplichte onderhoudsbijdragen aan de begraafplaats. In sommige plaatsen zijn de kosten fl. 2.500,-; in andere fl. 7.500,-. Die kosten zitten dus niet in de kosten van de begrafenis. Hoe het in uw woonplaats zit, weet ik natuurlijk niet maar kunt u zelf navragen.
Bij een graf hebt u meestal ook te maken met de kosten van een grafsteen. De kosten beginnen bij fl. 3.000,- voor een nette maar eenvoudige staande steen. Een grafzerk kost rond de fl. 5.000,-. Bij duurdere steensoorten en grotere formaten en uitvoeringen lopen de kosten soms op tot boven de fl. 10.000,-.
Samengevat: een begrafenis kost rond de fl. 8.000,-. Bij de kosten van een eigen graf moet u voor het graf en het grafmonument een bedrag van tussen de fl. 7.500,- en fl. 12.500,- uittrekken. Bij een algemeen graf zijn de kosten lager, mede omdat slechts een klein grafsteentje is toegestaan. U moet wel bedenken dat men als echtpaar bij een algemeen graf uiteindelijk het dubbele kwijt is. Bij een eigen graf zijn de kosten voor 1, 2 of 3 personen bijna hetzelfde. Dat maakt het verschil minder groot.
U kunt zich voor de kosten van een graf bijverzekeren. Dat is bij alle verzekeraars mogelijk. Ik heb zelf een sterke voorkeur voor de natura-verzekeraars (Monuta, AVVL, NUVA, Dela, LPU, Coƶperatie PC, Barbara e.d.), omdat die niet-commercieel zijn en in doorsnee de beste prijs/prestatie-mix hebben. Commerciele verzekeraars bieden soms niet eens waardevaste inflatiebestendige uitkeringen. Als het niet waardevast is, moet u het mijden als de pest.
U kunt er ook aan denken om nu al een graf te kopen en een deposito voor een grafsteen te doen. Dat kan bij Grafzorg Nederland (zie elders op deze site http://www.uitvaart.nl/grafzorg). Een voordeel is dat het fiscaal aftrekbaar is en waardevast. Dat is dit jaar nog gunstig te regelen, omdat volgend jaar de belastingtarieven omlaag gaan (en dus de aftrek minder wordt).
Volgend jaar komt er ook een maximum waarvoor men zich kan verzekeren, zonder dat de waarde van verzekering straks gaat meetellen in de jaarlijkse belastingheffing. Boven die drempel (fl. 12.200,-) telt de verzekering mee in de vermogensrendementsheffing. Dat is elk jaar 1,2%. Dat lijkt niet veel. Maar 40 jaar 1,2% belasting betalen is een heel groot bedrag. Wie zijn begrafenis en graf wil regelen is per saldo goedkoper uit door het (liefst dit jaar nog) te kopen. Een graf is net als ander onroerend goed waardevast. Een (deposito voor) graf en grafmonument via Grafzorg Nederland telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing. Zelfs als het niet fiscaal aftrekbaar zou zijn, zou het waarschijnlijk per saldo goedkoper zijn. Maar je moet het dan natuurlijk wel in een keer kunnen betalen. Als men dat niet kan, is een verzekering toch een goed alternatief.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE