Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kinderen gelijkelijk verantwoordelijk voor kosten uitvaart vader? (nee, met uitgebreid praktijkvoorbeeld)

28 januari 2007

Vraag nummer: 4607 (oude nummer: 8762)

Gescheiden vader van drie kinderen heeft geen uitvaartverzekering afgesloten. wanneer hij zal overlijden zijn zijn drie kinderen dan voor gelijke delen (1/3) verantwoordelijk voor de uitvaartkosten? en wat gebeurt er dan als een van de drie niet wil betalen? Op welke wijze zou dit voorkomen kunnen worden en hoe en door wie zou elk van de drie kinderen kunnen worden verplicht om hun deel te betalen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, zo werkt het niet. Uw vraag is in vele varianten al tientallen keren behandeld in de sub-rubriek 'Kosten uitvaart' van de rubriek 'Overige onderwerpen'. Maar ik zal voor de duidelijkheid het antwoord op uw vraag bij wijze van voorbeeld nog eens helemaal uitschrijven.

In principe is het zo dat de kosten van de uitvaart voor rekening komen van de nalatenschap van de overledene. Dus als iemand dood gaat, moet de bankrekening van betrokkene worden aangesproken. En als dat onvoldoende is, moeten zijn goederen ten gelde worden gemaakt. Denk aan meubels en kleding, alhoewel dat 2e hands meestal niet zo erg veel opbrengt. Maar soms is ook iemands auto al een soort spaarpotje.
Als er geld is, doet het er meestal niet zo veel toe of er kinderen of andere erfgenamen zijn. De kosten worden dan meestal wel betaald. Ik laat de uitzonderingen nu even buiten beschouwing.

Als er geen geld is en ook geen goederen zijn, of althans onvoldoende, dan komt het allemaal wat nauwer. Hoe gaat het dan?
Dan is er meestal één persoon die het op zich neemt om de uitvaart te regelen. Dit is de opdrachtgever. Die schakelt een uitvaartverzorger in en tekent voor de kosten. Deze persoon is dan ook aansprakelijk voor de kosten. Maar de opdrachtgever mag de kosten verhalen op de nalatenschap of op de erfgenamen. (Zie ook vraag 'Wie is verantwoordelijk voor kosten uitvaart' in de lijst van 'Meest gestelde vragen'). Als de nalatenschap onvoldoende groot is, dan moeten de erfgenamen uit eigen zak bijbetalen.
Willen de erfgenamen niet bijbetalen, dan moeten ze de erfenis weigeren. Daar is een procedure voor (zie de collega-rubriek Notarieel advies / erfrecht; http://www.uitvaart.nl/vraag-een-expert/advies-over-erfrecht). Maar het formeel weigeren kost ook geld; vaak is het makkelijker en goedkoper om gewoon de bijdrage aan de uitvaartkosten te betalen, tenzij er andere grote schulden te verwachten zijn.

Elke erfgenaam is echter niet voor een klein deel aanspreekbaar, maar voor het geheel. En dan komen we op uw vraag: zijn bij 3 kinderen alle kinderen als erfgenaam aanspreekbaar voor 1/3e deel? Nee, elke erfgenaam is door derden zoals de opdrachtgever aanspreekbaar voor het gehele bedrag. Het is dus niet zo dat als er 3 kinderen zijn en 1 er niet wil betalen, de andere 2 alleen éénderde hoeven te betalen en de opdrachtgever maar moet zien hoe hij de rest krijgt. Die twee moeten ieder de helft betalen of één van hen tweederde en moeten zelf datgene wat ze naar rato te veel hebben moeten betalen, verhalen op de derde erfgenaam. Want het recht zit zo in elkaar, dat de opdrachtgever die zo goed was om e.e.a. te regelen en de verantwoordelijkheid te nemen, niet overal zijn geld bijeen moet sprokkelen. De onderlinge verdeling is een verantwoordelijkheid en zorg van de erfgenamen samen. U moet zich realiseren dat er in grote families met een stokoude oud-oom door uitdijende generaties soms heel veel erfgenamen zijn, die soms voor een heel klein deel erfgenaam zijn. Bijvoorbeeld voor 1/147e deel. De opdrachtgever hoeft dan geen 50 mensen langs die soms voor 1/147e, 2/147e of 3/147e deel erfgenaam zijn. Hoe ze het geld bij elkaar krijgen moeten de erfgenamen onderling regelen, dat is het risico en ongemak van erfgenaam zijn. Wat de erfgenamen uiteindelijk horen bij te dragen, moet zijn naar rato van de omvang van hun aandeel in de nalatenschap of schuld. Maar ze moeten wel voor elkaar vóórschieten.

En tot slot het geval dat er geen geld is en ook geen goederen zijn, en niemand opdrachtgever wil zijn. Hoe gaat het dan? Dan moet de gemeente, meestal de sociale dienst, de uitvaart regelen. De gemeente hoeft dat niet onmiddellijk te doen. Men kan een paar dagen of een weekje wachten om te kijken of familie tóch niet in actie komt. Vaak is het immers zo dat nabestaanden in eerste instantie weigeren actie te ondernemen, maar zich na enkele dagen bedenken.
Als de gemeente uiteindelijk de uitvaart regelt en betaalt, mag de gemeente de kosten, net als de opdrachtgever, verhalen op de nalatenschap en anders op de erfgenamen. Het is niet in alle gevallen zo dat als de gemeente een uitvaart regelt, er geen geld is. Soms hebben mensen geen familie of vrienden die het kunnen doen, maar is er wel geld. Als er geen geld of goederen zijn en erfgenamen weigeren te betalen, bijvoorbeeld omdat ze afstand hebben gedaan van de erfenis, dan kan de gemeente iets doen wat de gewone opdrachtgever niet kan doen: namelijk de kinderen aanspreken ook al hebben ze de erfenis geweigerd. De kinderen zijn op grond van de wet áltijd verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart van hun ouders, als de gemeente die heeft moeten regelen. De gemeente hoeft zich ook niet te beperken tot éénderde deel per kind, als er drie kinderen zijn: elk kind is aanspreekbaar voor het geheel en moet dan maar zien om van broer(s) of zus(sen) hun deel te innen.
Zie voor dit soort zaken ook de sub-rubriek 'Uitvaart door gemeente'.

Tot slot uw vraag hoe voorkomen zou kunnen worden dat een kind zijn deel niet betaalt? Dat is soms niet te voorkomen. In theorie is het dan zo dat de andere twee kinderen/erfgenamen in een rechtszaak het ontbrekende deel van het derde kind kunnen vorderen. Maar een rechtszaak kost waarschijnlijk meer geld dan het bedrag waar het om gaat. En als dat derde kind de erfenis formeel weigert, is hij niet meer aanspreekbaar. Tenzij het gaat om een uitvaart die door de gemeente geregeld en voorgeschoten wordt, dan weer wel.

Als nabestaanden tegen de kosten en rompslomp opzien, kan het een praktische oplossing zijn dat de kinderen dan maar zelf een uitvaartverzekering op het leven van hun vader nemen en betalen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der PuttenTIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Zie ook: home / infotheek / reportages / kijkersvragen / notariele vragen, zoals: naar notaris als iemand is overleden?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder